Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa
Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa.

Đèn lồng nhựa dược sử dụng trang trí rộng rại tại các công trình trong cả nước, từ vipearland, cho tới các công trình trang trí đường phố. Hiện nay đèn lồng nhựa dược biết và sủ dụng trang trí rộng rãi tại nhiều công trình lớn và nhỏ trong cả nước.

Công trình Vinpearland Nha sử dụng đèn lồng nhựa tú cầu hoa mai hoa đào trang trí cho toàn bộ mặt tiền khu du lịch

Công trình UBND Quận Tân Phú -Đồng Nai

 

Tin tức liên quan

zalo
Messenger
https://www.facebook.com/denledgiasi0937681639/
0937681639 - Mrs Duyên