ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ
ĐÈN LED GIÁ SỈ
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

Đèn Vách Đồng

Đèn Vách Đồng VĐ 6011

MS: VĐ 6011
Giá: 888.000VNĐ
Size: L190 x W190 x H320

Đèn Vách Đồng VĐ 6052

MS: VĐ 6052
Giá: 1.166.000VNĐ
Size: L200 x W200 x H400

Đèn Vách Đồng VĐ 6001

MS: VĐ 6001
Giá: 944.000VNĐ
Size: L180 x W200 x H330

Đèn Vách Đồng VD 6209

MS: VD 6209
Giá: 1.665.000VNĐ
Size: L160 x H460

Đèn Vách Đồng VĐ 6018

MS: VĐ 6018
Giá: 760.000VNĐ
Size: L190 x H350

Đèn Vách Đồng VĐ 6012

MS: VĐ 6012
Giá: 1.388.000VNĐ
Size: L200 x H350

Đèn Vách Đồng VĐ 6006

MS: VĐ 6006
Giá: 1.388.000VNĐ
Size: L150 x H500

Đèn Vách Đồng VĐ 6020

MS: VĐ 6020
Giá: 1.881.000VNĐ
Size: L180 x W200 x H450

Đèn Vách Đồng VĐ 5051

MS: VĐ 5051
Giá: 1.221.000VNĐ
Size: 160 x W210 x H430

Đèn Vách Đồng VĐ 5014

MS: VĐ 5014
Giá: 748.000VNĐ
Size: Ø180 x W190 x H320

Đèn Hắt Vách Tường

Đèn Vách Hắt Tường VNT 616

MS: VNT 616
Giá: 170.000VNĐ
Size: L80 x H90

Đèn Vách Hắt Tường VNT 615

MS: VNT 615
Giá: 219.000VNĐ
Size: L150 x H70

Đèn Vách Hắt Tường VNT 617

MS: VNT 617
Giá: 340.000VNĐ
Size: W100 x H200

Đèn Vách Hắt Tường VNT 662

MS: VNT 662
Giá: 284.000VNĐ
Size: W50 x H150

Đèn Vách Hắt Tường VNT 661

MS: VNT 661
Giá: 284.000VNĐ
Size: W50 x H150

Đèn Vách Hắt Tường VNT 612

MS: VNT 612
Giá: 316.000VNĐ
Size: W62 x L90 x H150

Đèn Vách Hắt Tường VNT 611

MS: VNT 611
Giá: 242.000VNĐ
Size: W62 x L90 x H80

Đèn Vách Hắt Tường VNT 659

MS: VNT 659
Giá: 483.000VNĐ
Size: W115 x L115 x H250

Đèn Vách Hắt Tường 10W GT 355

MS: GT 355 10W
Giá: 355.000VNĐ
Size: W60 x H180

Đèn Vách Hắt Tường VNT 667

MS: VNT 667
Giá: 275.000VNĐ
Size: W50 x L105

Đèn Lon Led Gắn Nổi

Đèn Lon Led Gắn Nổi 15W LN 18

MS: LN 18 15W
Giá: 247.000VNĐ
Size: Ø95 x H90

Đèn Lon Led Gắn Nổi 10W LN 15

MS: LN 15 10W
Giá: 239.000VNĐ
Size: Ø120 x H65

Đèn Lon Led Gắn Nổi 15W LN 17

MS: LN 17 15W
Giá: 247.000VNĐ
Size: Ø95 x H90

Đèn Lon Led Gắn Nổi 10W LN 16

MS: LN 16 10W
Giá: 239.000VNĐ
Size: Ø120 x H65

Đèn Lon Led Gắn Nổi 12W LN 13

MS: LN 13 12W
Giá: 222.000VNĐ
Size: Ø130 x H100

Đèn Lon Led Gắn Nổi 12W LN 12

MS: LN 12 12W
Giá: 215.000VNĐ
Size: Ø100 x H100

Đèn Lon Led Gắn Nổi 9W LN 11

MS: LN 11 9W
Giá: 190.000VNĐ
Size: Ø100 x H100

Đèn Lon Led Gắn Nổi 7W LN 10

MS: LN 10 7W
Giá: 143.000VNĐ
Size: Ø80 x H100

Đèn Lon Led Gắn Nổi 12W LN 09

MS: LN 09 12W
Giá: 215.000VNĐ
Size: Ø100 x H100

Đèn Lon Led Gắn Nổi 9W LN 08

MS: LN 08 9W
Giá: 190.000VNĐ
Size: Ø100 x H100

Đèn Led Tube Hộp Đèn Thả Trần 1.2m

Đèn Led Hộp Thả Trần 1.2m 54W

MS: KN834 Trắng
Giá: 770.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Led Hộp Thả Trần 1.2m 36W

MS: KN831 Trắng
Giá: 444.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Led Hộp Thả Trần 1.2m 54W

MS: KN834 Đen
Giá: 770.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Led Hộp Thả Trần 1.2m 36W

MS: KN831 Đen
Giá: 460.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Led Bán Nguyệt Máng Dẹp 1.2m 54W

MS: Máng Dẹp 1.2m 54W
Giá: 155.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Led Bán Nguyệt Máng Dẹp 1.2m 36W

MS: Máng Dẹp 1.2m 36W
Giá: 117.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Led Bán Nguyệt Máng Dẹp 60cm 20W

MS: Máng dẹp 60cm 20W
Giá: 100.000VNĐ
Size: 60cm

Đèn Led Tube Liền Máng 1.2m 18W

MS: Tube Liền Máng 1.2m 18W
Giá: 84.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Led Tuýp Thuỷ Tinh 1.2m 30W

MS:
Giá: Liên hệ
Size:

Đèn Led Tuýp Nhôm 1.2m

MS: Tube 1.2m
Giá: 81.000VNĐ
Size: 1.2m

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 200W

MS: FNL-13
Giá: 1.510.000VNĐ
Size: L340 x W95 x H272

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 100W

MS: FNL-12
Giá: 1.160.000VNĐ
Size: L285 x W80 x H237

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 60W

MS: FNL-11
Giá: 871.000VNĐ
Size: L260 x W70 x H215

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 300W

MS: GL-FTR4N300
Giá: 1.973.000VNĐ
Size: 385*350*55mm

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 200W

MS: GL-FTR4N200
Giá: 1.559.000VNĐ
Size: 318*288*50mm

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 100W

MS: GL-FTR4N100
Giá: 1.072.000VNĐ
Size: 270*237*45m

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 60W

MS: GL-FTR4N60
Giá: 829.000VNĐ
Size:

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 600W

MS: GL-DY88300
Giá: 2.108.000VNĐ
Size: 400 * 310 * 90MM

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 400W

MS: GL-DY88200
Giá: 1.595.000VNĐ
Size: 335 * 275 * 90MM

Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt Trời 200W

MS: GL-DY88100
Giá: 1.358.000VNĐ
Size: 328 * 275 * 90MM

Đèn Led Ốp Trần

Đèn Led Ốp Trần Cảm Ứng 18W

MS: MP 18
Giá: 233.000VNĐ
Size: Ø215 x H30mm

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng 12W

MS: MP 17
Giá: 200.000VNĐ
Size: Ø163 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 18+6W

MS: OTX 112
Giá: 222.000VNĐ
Size: Ø240 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 12+4W

MS: OTX 111
Giá: 199.000VNĐ
Size: Ø190 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Tròn 18+6W

MS: OTX 114
Giá: 222.000VNĐ
Size: Ø240 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Tròn 12+4W

MS: OTX 113
Giá: 199.000VNĐ
Size: Ø190 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 18+6W

MS: OTX 335
Giá: 254.000VNĐ
Size: Ø240 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 12+4W

MS: OTX 334
Giá: 206.000VNĐ
Size: Ø190 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 6+3W

MS: OTX 333
Giá: 143.000VNĐ
Size: Ø145 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Tròn 18+6W

MS: OTX 338
Giá: 254.000VNĐ
Size: Ø240 x H30mm

Đèn Led Panel

Đèn Led Panel Gắn Nổi 600*600 48W

MS: PN 03 48W
Giá: 694.000VNĐ
Size: 600 x 600mm

Đèn Led Panel Gắn Nổi 600*600 36W

MS: PN 02 36W
Giá: 505.000VNĐ
Size: 400 x 400mm

Đèn Led Panel Vân Gỗ 400 x 400 36W

MS: PN 05 36W
Giá: 677.000VNĐ
Size: 400 x 400mm

Đèn Led Panel Vân Gỗ 600 x 600 48W

MS: PN 06
Giá: 760.000VNĐ
Size: 600 x 600mm

Đèn Led Panel 600 x 1200 72W

MS: PA 07 72W
Giá: 1.359.000VNĐ
Size: 600 x 1200mm

Đèn Led Panel 300 x 1200 48W

MS: PA 06 48W
Giá: 760.000VNĐ
Size: 300 x 1200mm

Đèn Led Panel 600 x 600 48W

MS: PA 06 48W
Giá: 583.000VNĐ
Size: 600 x 600mm

Đèn Led Panel 300 x 600 24W

MS: PA 05 24W
Giá: 377.000VNĐ
Size: 300 x 600mm

Đèn Led Panel 300 x 300 24W

MS: PA 03 24W
Giá: 271.000VNĐ
Size: 300 x 300mm

Đèn Led Panel 600 x 600 48W

MS: PA 09 48W
Giá: 372.000VNĐ
Size: 600 x 600mm

Đèn Led Âm Sàn

Đèn Led Sàn Gắn Nổi ASN 05

MS: ASN 05
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø150 x H40

Đèn Led Sàn Gắn Nổi ASN 04

MS: ASN 04
Giá: 439.000VNĐ
Size: Ø120 x H40

Đèn Led Âm Sàn Nổi AS09

MS: AS09
Giá: 255.000VNĐ
Size: Ø80 x H95, cut out 75 x H70

Đèn Led Âm Sàn Nổi AS10

MS: AS10
Giá: 301.000VNĐ
Size: Ø120 x H120, cut out Ø115 x H90

Đèn Led Âm Sàn AS11

MS: AS11
Giá: 538.000VNĐ
Size: Ø150 x H130, cut out Ø134 x H90

Đèn Led Âm Sàn AS08

MS: AS08
Giá: 710.000VNĐ
Size: Ø160 x H95 x 130mm

Đèn Led Âm Sàn AS07

MS: AS07
Giá: 583.000VNĐ
Size: Ø160 x H95 x 130mm

Đèn Led Âm Sàn AS06

MS: AS06
Giá: 505.000VNĐ
Size: Ø120 x H95 x 115mm

Đèn Led Âm Sàn AS05

MS: AS05
Giá: 316.000VNĐ
Size: Ø100 x H80 x 75mm

Đèn Led Âm Sàn AS04

MS: AS04
Giá: 694.000VNĐ
Size: Ø160 x H95 x 130mm

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang

Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK 06

MS: AK 06
Giá: 361.000VNĐ
Size: L135 x W95 x H55

Đèn Led Tường Cầu Thang Nổi AK 3229

MS: AK 3229
Giá: 283.000VNĐ
Size: L230 x W30 x H80mm

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2907

MS: ACT 2907
Giá: 117.000VNĐ
Size: L110 x W45 x H55mm, cut out 42x104

Đèn Âm Bậc Cầu Thang ACT 2902

MS: ACT 2902
Giá: 172.000VNĐ
Size: L170 x W70 x H60mm, cut out 58x160

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2906

MS: ACT 2906
Giá: 117.000VNĐ
Size: L110 x W45 x H55mm, cut out 42x105

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 3210

MS: ACT 3210
Giá: 286.000VNĐ
Size: L170 x W45 x H70mm, cut out 60x164

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 06

MS: ACT 06
Giá: 155.000VNĐ
Size: Ø85 x H50, cut out Ø68

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 05

MS: ACT 05
Giá: 155.000VNĐ
Size: Ø85 x W50, cut out Ø 68

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 04

MS: ACT 04
Giá: 155.000VNĐ
Size: Ø85 x W55, cut out Ø70

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 03

MS: ACT 03
Giá: 155.000VNĐ
Size: Ø85 x H50, cut out Ø78

Đèn Led Cắm Cỏ

Đèn Led Cắm Cỏ Năng Lượng Mặt Trời GNL03

MS: GNL03
Giá: 427.000VNĐ
Size: Đèn Ø73 x H437, Tấm NL L174 x W133

Đèn Cắm Cỏ Năng Lượng Mặt Trời GNL02

MS: GNL02
Giá: 333.000VNĐ
Size: Đèn Ø73 x H260, Tấm NL L140 x W85

Đèn Led Cắm Cỏ GC2598

MS: GC2598
Giá: 238.000VNĐ
Size: Ø98 x H315

CHÂN CẮM CỎ

MS:
Giá: 30.000VNĐ
Size:

Đèn LED Cắm Cỏ 3W GCH004

MS: KSHF GC H004 GRB
Giá: 255.000VNĐ
Size: Ø60 x H310mm

Đèn Led Cắm Cỏ 3W GC H004

MS: KSHF GC H004
Giá: 240.000VNĐ
Size: Ø60 x H310mm

Đèn Led Cắm Cỏ 3W GC H010

MS: KSHF GC H010 GRB
Giá: 255.000VNĐ
Size: Ø70 x H310mm

Đèn LED Cắm Cỏ 3W H010

MS: KSHF H010
Giá: 240.000VNĐ
Size: Ø70 x H310mm

Đèn LED Cắm Cỏ 7W GC118

MS: KSHF GC118
Giá: 240.000VNĐ
Size: Ø100 x W145 x H330mm

Đèn LED Cắm Cỏ 12W GC0404

MS: KSHF GC0404
Giá: 450.000VNĐ
Size: Ø137 x W90 x H170mm

Đèn thả trang trí hình trụ

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF268Đ

MS: TF268Đ
Giá: 721.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF268T

MS: TF268T
Giá: 721.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF267Đ

MS: TF267Đ
Giá: 510.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF267T

MS: TF267T
Giá: 510.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266Đ

MS: TF266Đ
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266T

MS: TF266T
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF 265Đ

MS: TF265Đ
Giá: 410.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF 265T

MS: TF265T
Giá: 410.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn quạt trần

Đèn quạt trần NQ 008

MS: NQ 008
Giá: 4.296.000VNĐ
Size: Ø450 x H550, cánh 900

Đèn quạt trần NQ 8063

MS: NQ 8063
Giá: 3.498.000VNĐ
Size: Ø500 x H550, cánh 800

Đèn quạt trần NQ 8081

MS: NQ 8081
Giá: 3.498.000VNĐ
Size: Ø500 x H550, cánh 800

Đèn quạt trần NQ 5108

MS: NQ 5108
Giá: 2.652.000VNĐ
Size: Ø1100 x H700

Đèn quạt trần NQ 50930

MS: NQ 50930
Giá: 3.336.000VNĐ
Size: Ø1250 x H650, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50906B

MS: NQ 50906B
Giá: 2.736.000VNĐ
Size: Ø1000 x H600, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50906A

MS: NQ 50906A
Giá: 3.114.000VNĐ
Size: Ø1200 x H700, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50907

MS: NQ 50907
Giá: 3.762.000VNĐ
Size: Ø1250 x H750

Đèn quạt trần NQ 50918

MS: NQ 50918
Giá: 4.740.000VNĐ
Size: Ø1300 x H800, 5 cánh

Đèn quạt trần ĐQ F028

MS: ĐQ F028
Giá: 3.441.000VNĐ
Size: Ø1200 x H400

Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Đèn Vách Hắt Tường VNT 609A-18

MS: VNT 609A-18
Giá: 161.000VNĐ
Size: L226 x H130

Đèn Vách Hắt Tường 3W AC 12

MS: AC 12 3W
Giá: 300.000VNĐ
Size: L140 x W60 x H260

Đèn Tường Ngoài Trời HF 809V

MS: HF 809V
Giá: 396.000VNĐ
Size: Ø190 x H350

Đèn Tường Ngoài Trời HF 135V

MS: HF 135V
Giá: 315.000VNĐ
Size: Ø150 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời HF 809D

MS: HF 809D
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø150 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời HF 94

MS: HF 94
Giá: 396.000VNĐ
Size: Ø120 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời HF 93

MS: HF 93
Giá: 396.000VNĐ
Size: Ø120 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời VT 15

MS: VT 15
Giá: 900.000VNĐ
Size: L250 x W200 x H480

Đèn Tường Ngoài Trời VT 14

MS: VT 14
Giá: 768.000VNĐ
Size: L220 x W220 x H450

Đèn Tường Ngoài Trời VT 13

MS: VT 13
Giá: 498.000VNĐ
Size: L185 x W185 x H350

Đèn trụ cổng

Đèn Trụ Cổng NVT 956

MS: NVT 956
Giá: 234.000VNĐ
Size: Ø140-H190, Ø200-H300, Ø250-H340,Ø300-H500

Đèn Trụ Cổng NVT 255A

MS: NVT 255A
Giá: 312.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NVT 254B

MS: NVT 254B
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NVT 254A

MS: NVT 254A
Giá: 312.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NVT 320

MS: NVT 320
Giá: 618.000VNĐ
Size: Ø160 x H350

Đèn Trụ Cổng NVT 318

MS: NVT 318
Giá: 366.000VNĐ
Size:

Đèn Trụ Cổng NVT 976

MS: NVT 976
Giá: 210.000VNĐ
Size: Ø180 x H340

Đèn Trụ Cổng NVT919

MS: Đèn Trụ Cổng NVT919
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø200 x H380

Đèn Trụ Cổng NVT 962

MS: NVT 962
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø160 x H350

Đèn Trụ Cổng NVT 980

MS: NVT 980
Giá: 336.000VNĐ
Size: Ø160 x H240

Cây Hoa Đèn Led

Đèn LED Cây Liễu Đổi 7 Màu

MS: LS BQ003
Giá: Liên hệ
Size:

ĐÈN CÂY HOA ĐÀO 1.5M 540 LED

MS: YHS AX001
Giá: Liên hệ
Size: cao 1.5m tán rộng 0.8m,540 led

Đèn Cây Hoa đào A011 2700 LED

MS: KS HFA011
Giá: 15.000.000VNĐ
Size: cao 3.5m tán rộng 2.5m

Cây Đào 2500 LED A015

MS: KS HFA015
Giá: 12.000.000VNĐ
Size: Cao 3m , tán rộng 2.5m

Đèn Cây Hoa Loa Kèn

MS: KS 0014
Giá: 4.020.000VNĐ
Size:

Đèn Cây Hoa Đào 864 LED

MS: KS HFB004
Giá: 2.500.000VNĐ
Size: Cao 2m , tán rộng 1.6m

Đèn Cây Dừa

MS: KS-YS-002
Giá: Liên hệ
Size: Cao 4m tán rộng 2m
Mới

Đèn LED Cây Cọ

MS: KS-ZLS-001
Giá: Liên hệ
Size: Cao 4m tán rộng 2m
Mới

Đèn LED Cây Dừa Đổi Màu

MS: KSD-GRB
Giá: Liên hệ
Size: tán rộng 2m cao 4m
Mới

Đèn Cây Lá Phong 1000 LED

MS: KSFYS-A007
Giá: 8.100.000VNĐ 13.500.000VNĐ
Size: Cao 2.5m, tán rộng 2m

Đèn trụ sân vườn

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2801

MS: LG 2801
Giá: 1.859.000VNĐ
Size: Ø200 x H600

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2800

MS: LG 2800
Giá: 1.055.000VNĐ
Size: L210 x W150 x H600

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2799

MS: LG 2799
Giá: 1.460.000VNĐ
Size: L150 x H600

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2798

MS: LG2798
Giá: 1.665.000VNĐ
Size: L150 x W80 x H800

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2803

MS: LG 2803
Giá: 2.869.000VNĐ
Size: Ø145 x H650

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2802

MS: LG 2802
Giá: 2.331.000VNĐ
Size: Ø145 x H250

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2795

MS: LG 2795
Giá: 871.000VNĐ
Size: L90 x W90 x H800

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2794

MS: LG 2794
Giá: Liên hệ
Size:

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2793

MS: LG 2793
Giá: 964.000VNĐ
Size: L102 x H600

Đèn Trụ Trang Trí Sân Vườn LG2796

MS: LG 2796
Giá: 1.237.000VNĐ
Size: L90 x W22 x H600

Đèn LED Chiếu Cột, Chiếu Mặt Dựng

Đèn Led Chiếu Mặt Dựng FC181

MS: FC181
Giá: 2.054.000VNĐ
Size: Ø185 x W130 x H120

Đèn Led Chiếu Mặt Dựng FC180

MS: FC180
Giá: 1.379.000VNĐ
Size: Ø155 x W130 x H90

Đèn Led Chiếu Mặt Dựng FC179

MS: FC179
Giá: 1.099.000VNĐ
Size: L130 x W130 x H90

Đèn Led Chiếu Cột 10M XANH LÁ

MS: KSHF RN08 XANH LÁ
Giá: 480.000VNĐ
Size: Ø70 x W140 x 150mm, rọi xa 10m

Đèn Led Chiếu Cột 10M

MS: KSHF RN08 VẢNG
Giá: 480.000VNĐ
Size: Ø70 x W140 x 150mm, rọi xa 10m

Đèn Led Chiếu Cột 30M Tím

MS: KSHF RN07 TÍM
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 30m

Đèn Led Chiếu Cột 30M XANH LÁ

MS: KSHF RN07 XANH LÁ
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 30m

Đèn Led Chiếu Cột 30M Vàng

MS: KSHF RN07 VÀNG
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 30m

Đèn Led Chiếu Cột 20M Tím

MS: KSHF RN06 TÍM
Giá: 585.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 20m

Đèn Led Chiếu Cột 20M Xanh Lá

MS: KSHF RN06 XANH LÁ
Giá: 585.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 20m

Đèn thả trang trí

Đèn Thả Thủy Tinh

MS: KSTH038 Màu Trắng
Giá: 391.000VNĐ
Size:

Đèn Thả Thủy Tinh

MS: KSTH037
Giá: 726.000VNĐ
Size: Ø280 x 280 x H280mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Hình Vuông
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø320 x H320mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Hình Tròn
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø300 ,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Tam Giác
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø330 x H330mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Hoa Thị
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø300 x H360mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Chữ Nhật
Giá: 108.000VNĐ
Size: W75 x H320mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Lồng Sắt

MS: KSTH035
Giá: 522.000VNĐ
Size: Ø500 x H520mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Lồng Sắt

MS: KSTH034/6
Giá: 1.527.000VNĐ
Size: Ø700 x H400mm,E27 x 6 Lamp

Đèn Thả Lồng Sắt

MS: KSTH034
Giá: 283.000VNĐ
Size: Ø300 x H200mm,E27 x 1 Lamp

Đèn led rọi cây, đèn led cắm cỏ

Đèn LED Chiếu Cây 12W RN0404

MS: KSHF RN0404
Giá: 390.000VNĐ
Size: Ø137 x W90 x H170mm

Đèn LED Chiếu Cây 3W RN3208

MS: KSHF RN 3208
Giá: 180.000VNĐ
Size: Ø75 x W90 x H140mm

Đèn LED Chiếu Cây 3W RN783

MS: KSHF RN 783
Giá: 102.000VNĐ
Size: Ø70 x H135mm

Đèn Led Chiếu Cây 7W

MS: KSHF RN A79
Giá: 291.000VNĐ
Size: Ø85 x W85 x H110mm

Đèn Led Chiếu Cây 5W

MS: KSHF RN A35V
Giá: 360.000VNĐ
Size:

Đèn LED Chiếu Cây 3W

MS: KSHF RN A38D
Giá: 240.000VNĐ
Size: Ø65 x W65 x H100mm,

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 24W Model Q

MS: KSEL-Q24
Giá: Liên hệ
Size: Ø230 x H 280mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 18W Model Q

MS: KSEL-Q18
Giá: Liên hệ
Size: Ø200 x H 280mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 12W Model Q

MS: KSEL-Q12
Giá: Liên hệ
Size: Ø180 x 230mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 9w Model Q

MS: KSEL-Q9
Giá: Liên hệ
Size: Ø150 x H 190mm

Đèn Led Pha SMD

Đèn Pha LED 36W Model B

MS: KSEL-B36
Giá: Liên hệ
Size:

Đèn Pha LED 24W Model B

MS: KSEL-B24
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 290 x 19mm

Đèn Pha LED 16W Model B

MS: KSEL-B16
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 290 x 49mm

Đèn LED Pha 36W Model C

MS: KSEL-C36
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn LED Pha 24W Model C

MS: KSEL-C24
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn Pha LED 20W Model C

MS: KSEL-C20
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn Pha LED 12W Model C

MS: KSEL-C12
Giá: Liên hệ
Size: L 180 x 140 x 100mm

Đèn LED Pha 6W Model C

MS: KSEL-C6
Giá: Liên hệ
Size: L115 x 85 x 90mm

Đèn led nhà xưởng

Choá Nhôm Led 50W

MS: Choá Nhôm Led 50W
Giá: 205.000VNĐ
Size: Ø300 Đui E27

Đèn Led Nhà Xưởng 200W NX06

MS: NX06 200W
Giá: 1.077.000VNĐ
Size: Ø500 x H250

Đèn Led Nhà Xưởng 150W NX05

MS: NX05
Giá: 871.000VNĐ
Size: Ø450 x H250

Đèn Led Nhà Xưởng 100W NX04

MS: NX04 100W
Giá: 611.000VNĐ
Size: Ø450 x H250

Đèn Led Nhà Xưởng 200W NX03

MS: NX03 200W
Giá: 2.153.000VNĐ
Size: Ø500 x H475

Đèn Led Nhà Xưởng 150W NX02

MS: NX02 150W
Giá: 1.759.000VNĐ
Size: Ø500 x H475

Đèn Led Nhà Xưởng 100W NX01

MS: NX01 100W
Giá: 1.426.000VNĐ
Size: Ø455 x H450

Đèn Led Nhà Xưởng 100W NX11

MS: NX01 200W
Giá: 3.013.000VNĐ
Size: Ø410 x W 410 x H430mm

Đèn Led Nhà Xưởng Nhiều Led 200W

MS: KSDX200-19
Giá: 1.920.000VNĐ
Size: L350 x 210mm, Lampshade 500mm

Đèn Led Nhà Xưởng Nhiều Led 150W

MS: KSDX150-19
Giá: 1.420.000VNĐ
Size: L310 x 210mm, Lampshade 500mm

Đèn Pha Led

Đèn Pha LED 500W

MS: KSDX500-1
Giá: 5.880.000VNĐ
Size: L670*335*200mm
Mới

Đèn LED Pha Tụ Quang 500W

MS: KSDX500-6
Giá: 6.020.000VNĐ
Size: L857*340*200mm
Mới

Đèn Pha LED Kính Lúp 70W

MS: KSDX80-5
Giá: 1.232.000VNĐ
Size: L360*260*135mm

Đèn Pha Led Tụ Quang 100W

MS: KSDX100-6
Giá: Liên hệ
Size: L335*285*95mm

Pha LED COB 200W

MS: JY-COB-FL01-200W
Giá: 2.400.000VNĐ
Size: L420 x 320 x 100mm

Pha LED COB 150W

MS: JY-COB-FL01-150W
Giá: 1.674.000VNĐ
Size: L420x 320 x 100mm

Pha LED COB 100W

MS: JY-COB-FL01-100W
Giá: 714.000VNĐ
Size: L345 x 280 x80mm

Pha LED COB 50W

MS: JY-COB-FL01-50W
Giá: 411.000VNĐ
Size: L285 x 275 x70mm

Pha LED COB 20W

MS: JY-COB-FL01-20W
Giá: 204.000VNĐ
Size: L185 x 180 x 50mm

Pha LED COB 10W

MS: JY-COB-FL01-10W
Giá: 141.000VNĐ
Size: L120 x 128 x50mm

Đèn đường led

Đèn Đường Led 200W HF LD03

MS: HF LD03
Giá: 1.751.000VNĐ
Size: L630 x W290 x H90

Đèn Đường Led 150W HF LD02

MS: HF LD02
Giá: 1.443.000VNĐ
Size: L560 x W260 x H78

Đèn Đường Led 100W HF LD001

MS: HF LD001
Giá: 949.000VNĐ
Size: L510 x W220 x H75

Đèn Đường Led 150W HF LD016

MS: HF LD016
Giá: 2.214.000VNĐ
Size: L650 x W250 x H90

Đèn Đường Led 100W HF LD017

MS: HF LD017
Giá: 1.776.000VNĐ
Size: L650 x W250 x H90

Đèn Đường Led 80W HF LD112

MS: HF LD112
Giá: 1.593.000VNĐ
Size: L850 x W280 x H80

Đèn Đường Led Chiếc Lá 100W HF LD080

MS: HF LD080
Giá: 2.176.000VNĐ
Size: L950 x W350 x H80

Đèn Đường Led Chiếc Lá 150W HF LD079

MS: HF LD079
Giá: 1.432.000VNĐ
Size: L880 x W320 x H80

Đèn Đường Led Chiếc Lá 100W HF LD078

MS: HF LD078
Giá: 1.269.000VNĐ
Size: L720 x W270 x H70

Đèn Đường Led Chiếc Lá 200W HF LD014

MS: HF LD014
Giá: 2.536.000VNĐ
Size: L950 x W350 x H80

Đèn Led Âm Nước

Đèn LED Âm Sàn 36W GRB

MS: KSEL-UA36-GRB
Giá: Liên hệ
Size: Ø320 x H95mm

Đèn LED Âm Sàn 24W GRB

MS: KSEL-UA24-GRB
Giá: Liên hệ
Size: Ø300 x H95mm

Đèn LED Âm Sàn 12W Vuông

MS: KSEL-12B
Giá: Liên hệ
Size: L200 x 200 x 70mm

Đèn Led Âm Sàn 9W Vuông

MS: KSEL-9B
Giá: Liên hệ
Size: L162 x 162 x 55mm

Đèn LED Âm Sàn Vuông 4W

MS: KSEL-4B
Giá: Liên hệ
Size: L100*100*70mm

Đèn LED Âm Sàn 36W

MS: KSEL-UA36
Giá: Liên hệ
Size: Ø320 x 95mm

Đèn LED Âm Sàn 24W

MS: KSEL-UA24
Giá: Liên hệ
Size: Ø300 x 95mm

Đèn LED Đài Phun Nước 12W

MS: KSEL-FA12
Giá: Liên hệ
Size: 185 X H85mm - internal hole 50mm

Đèn LED Đài Phun Nước 9W

MS: KSEL-FA9
Giá: Liên hệ
Size: 165 X H85mm - internal hole 50mm

Đèn LED Đài Phun Nước 10W

MS: KSEL-FA10
Giá: Liên hệ
Size: 180 X H85mm - internal hole 50mm

Đèn Led Tường Rọi Tường

Đèn Led Thanh Ray 15W SL310

MS: SL310 15W
Giá: 143.000VNĐ
Size: Ø60 x H100

Led Washer Light F 36W

MS: KSEL-WSF36
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light F 24W

MS: KSEL-WSF24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light F 18W

MS: KSEL-WSF18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light E 24W

MS: KSEL-WSE24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light E 18W

MS: KSEL-WSE18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light E 12W

MS: KSEL-WSE12
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light B 24W

MS: KSEL-WSB24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 47 x 47mm

Led Washer Light B 18W

MS: KSEL-WSB18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 47 x 47mm

Led Washer Light B 12W

MS: KSEL-WSB12
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 47 x 47mm

Đèn led thanh ray, rọi ray

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 30W RN17

MS: RN17 30W
Giá: 316.000VNĐ
Size: Ø120 x H220

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 30W RN16

MS: RN16 30W
Giá: 316.000VNĐ
Size: Ø120 x H220

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 35W RN015

MS: RN015 35W
Giá: 279.000VNĐ
Size: Ø120 x H220

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 35W RN014

MS: RN014 35W
Giá: 279.000VNĐ
Size: Ø120 x H220

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 5W RN02

MS: RN02 5W
Giá: 189.000VNĐ
Size: Ø43 x H100

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 5W RN01

MS: RN01 5W
Giá: 189.000VNĐ
Size:

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 7W RN700Đ

MS: RN700Đ 7W
Giá: 174.000VNĐ
Size: Ø50 x H140

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 7W RN700T

MS: RN700T 7W
Giá: 174.000VNĐ
Size: Ø50 x H140

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 3W RN6013Đ

MS: RN6013Đ 3W
Giá: 127.000VNĐ
Size: Ø66 x H160

Đèn Led Rọi Ray Ngồi 3W RN6013T

MS: RN6013T
Giá: 127.000VNĐ
Size: Ø66 x H160

Đèn led âm trần

Đèn LED Panel 600*600

MS: KS-LS136
Giá: 540.000VNĐ
Size: 600*600*12mm
Mới

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

MS: KS-YK424
Giá: 203.000VNĐ
Size: ø300 X15 mm cut Out ø270mm
Mới

Đèn LED Ấm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

MS: KS-YK418
Giá: 112.000VNĐ
Size: ø225 X15 mm cut Out ø200mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 15W

MS: KS-YK415
Giá: 84.000VNĐ
Size: ø195 X15 mm cut Out ø170mm

Đèn LED Ấm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

MS: KS-YK412
Giá: 57.600VNĐ 72.000VNĐ
Size: ø170 X15 mm cut Out ø150mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

MS: KS-YK409
Giá: 66.000VNĐ
Size: ø148 X15 mm cut Out ø130mm

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 6W

MS: KS-MLPV06
Giá: 51.000VNĐ
Size: ø120 X15 mm cut Out ø100mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

MS: KS-YK324
Giá: 182.000VNĐ
Size: ø300 X15 mm cut Out ø270mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 18W

MS: KS-YK318
Giá: 96.000VNĐ
Size: ø225 X15 mm cut Out ø200mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 15W

MS: KS-YK315
Giá: 90.000VNĐ
Size: ø195 X15 mm cut Out ø170mm

Đèn bàn led

Đèn Bàn Thiên Sứ

MS: KSTS-001
Giá: 92.000VNĐ
Size: 40cm H

ĐÈN LED NGÀ VOI

MS: KS-TB001
Giá: 150.000VNĐ
Size:

Đèn Bàn Led 6W new 01

MS: KS-TB006
Giá: 310.000VNĐ
Size:

ĐÈN BÀN LED 10W

MS: KS-TB10
Giá: 270.000VNĐ
Size:

ĐÈN BÀN LED 8W

MS: KS-TB08
Giá: 320.000VNĐ
Size:

ĐÈN BÀN 6W

MS: KS-TB06-1
Giá: 230.000VNĐ
Size: 50cm H

Đèn Vách tường

Đèn Tường Gỗ NV555

MS: NV555
Giá: 181.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV510

MS: NV510
Giá: 177.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV554

MS: NV554
Giá: 189.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV2118

MS: NV2118
Giá: 182.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV2871

MS: NV2871
Giá: 182.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV5122

MS: NV5122
Giá: 189.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV514/2

MS: NV514/2
Giá: 272.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV514/1

MS: NV514/1
Giá: 168.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV512/2

MS: NV512/2
Giá: 285.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV512/1

MS: NV512/1
Giá: 149.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn led dây

Đèn LED Dây Bi Pha Lê Hồng

MS: KS-SS001
Giá: 160.000VNĐ
Size: 10m,96 LED, AC 220V

Đèn LED Dây Noel Nháy

MS: NOEL - 001
Giá: 12.000VNĐ
Size: 5m,70 LED, Nháy

Đèn LED Dây Hoa Đào

MS: KS-YHC 001
Giá: 220.000VNĐ
Size: 5m,100 LED, AC 220V

Đèn LED Dây 5m 5050 12V

MS: KSMD-5050 12V
Giá: 105.000VNĐ
Size: 5m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 2835 Đôi 7 Màu

MS: KSMD-2835 GRB
Giá: 3.500.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 180 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050 Đổi 4 Màu

MS: KSMD-5050 GRB
Giá: 1.680.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050 Đôi 7 Màu

MS: KSMD-5050 GRB
Giá: 2.800.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050

MS: KSMD-5050
Giá: 1.190.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 3014

MS: KSMD-3014
Giá: 1.260.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 120 LED/ m

Đèn LED Dây 2835

MS: KSMD-2835
Giá: 2.380.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 180 LED/ m

Đèn lồng nhựa mica

Đèn Lồng Nhựa Ngôi Sao 90cm

MS: Ngôi Sao 90cm
Giá: Liên hệ
Size: 90cm

Đèn Lồng Nhựa Ngôi Sao 63cm

MS: Ngôi Sao 63cm
Giá: 53.000VNĐ
Size: 63cm

Đèn Lồng Nhựa Ngôi Sao 46cm

MS: Ngôi Sao 46cm
Giá: 30.000VNĐ
Size: 46cm

Đèn Lồng Nhưa Ngôi Sao 33cm

MS: Ngôi Sao 33cm
Giá: 23.000VNĐ
Size: 33cm

Đèn Lòng Thả Tam Giác

MS: Tam Giác
Giá: 25.000VNĐ
Size: 38cm

Đèn Lồng Thả Nhựa Hội An

MS: Hoi an
Giá: 30.000VNĐ
Size: 30 x 40cm

Đèn Lồng Ráp IQC 24cm

MS: IQC
Giá: 31.000VNĐ
Size: 24cm

Đèn Thả Nón Lá

MS: Nón lá
Giá: 35.000VNĐ
Size: 40cm

Đèn Lồng Thả Hoa Sen 50cm

MS: Hoa Sen 50cm
Giá: 90.000VNĐ
Size: Ø50cm

Đèn Lồng Thả Hoa Sen 40cm

MS: Hoa Sen 40cm
Giá: 60.000VNĐ
Size: Ø40cm

Đèn Lồng Hội An

Đèn Lồng Hội An Kiểu Bánh Ú 40cm

MS: KSAD-U40
Giá: 143.000VNĐ
Size: L=40cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Tròn 60cm

MS: KSAD-T60
Giá: 221.000VNĐ
Size: L=60cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Tròn 45cm

MS: KSAD-T45
Giá: 143.000VNĐ
Size: L=45cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Đĩa Bay 60cm

MS: KSAD-D60
Giá: 221.000VNĐ
Size: L=60cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Củ Tỏi 70cm

MS: KSAD70
Giá: 286.000VNĐ
Size: L=70cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Củ Tỏi Ngược 35cm

MS: KSAD-35
Giá: 111.000VNĐ
Size: L=35cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Bánh Ú 80cm

MS: KSAD-U80
Giá: 377.000VNĐ
Size: L=80cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Bánh Ú 70cm

MS: KSAD-U70
Giá: 286.000VNĐ
Size: L=70cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Bánh Ú 60cm

MS: KSAD-U60
Giá: 221.000VNĐ
Size: L=60cm

Đèn Lồng Kiểu Bánh Ú 35cm

MS: KSAD-U35
Giá: 111.000VNĐ
Size: L=35cm
Tin tức nổi bật
Lưu ý khi sử dụng đèn bàn ăn

Lưu ý khi sử dụng đèn bàn ăn

Trước khi chọn đèn phòng ăn, hãy quan sát phòng ăn của bạn. Màu sơn và lớp sơn hoàn thiện sẽ tạo nên sự khác biệt
Ý tưởng thiết kế đèn bàn ăn

Ý tưởng thiết kế đèn bàn ăn

Đèn phòng ăn đóng vai trò quan trọng và có lẽ là quan trọng hơn bất kỳ phòng nào khác ở trong nhà. Phòng ăn được sử...
Chọn đèn thả bàn ăn

Chọn đèn thả bàn ăn

Bàn nă là nơi cung cấp năng lương cho tất cả các thành viên trong gia đình sau một ngày làm việc vất vả. Vì vậy việc trang...
Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Một số công trình trang trí đèn lồng nhựa

Đèn lồng nhựa dược sử dụng trang trí rộng rại tại các công trình trong cả nước, từ vipearland, cho tới các công trình...
Tại sao nên chọn đèn lồng nhựa trang trí ngoài trời

Tại sao nên chọn đèn lồng nhựa trang trí ngoài trời

Đèn lồng nhưa được làm từ chất liệu nhựa an toàn không bị va dập khi trang trí, mặc khác đèn lồng nhựa có khối lượng...
Một số mãu đèn lồng nhựa trang trí

Một số mãu đèn lồng nhựa trang trí

Đèn Lồng nhựa với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau vì vậy luôn là sự lụa chọn tối ưu cho việc thiết kế và trang...
Chọn đèn trang trí ngoài trời cho quán cà phê

Chọn đèn trang trí ngoài trời cho quán cà phê

Không gian bên ngoài của bất kì quán cà phê hay nhà hàng , khách sạn không kém phần quan trong cho mỗi dịa diễm vì vậy việc...
Lựa chọn đèn vách cho ngôi nhà của bạn.

Lựa chọn đèn vách cho ngôi nhà của bạn.

Lựa chọn đèn vách cho ngôi nhà của bạn luôn là suy nghĩ cua bao người khi chuẩn bị và đang xây nhà, bởi nó gắn liền với...
Cách Lắp Đèn Âm Nước 3W Cho Hòn Nam Bộ

Cách Lắp Đèn Âm Nước 3W Cho Hòn Nam Bộ

Đèn Led âm nước 3W chỉ có một kiểu dáng chân đế duy nhất. Với chức năng chiếu sáng dưới nước, thiết kế và cấu...
Một Số Lưu Ý Khi Lắp Đèn Âm Nước

Một Số Lưu Ý Khi Lắp Đèn Âm Nước

Nếu bạn là muốn tự tay làm ra các hồ cá tiểu cảnh mini cho riêng mình hay bạn là chủ đầu tư những công trình thì bạn...
Cách Lắp Đặt Đèn Âm Nước Cho Đài Phun Nước , Hồ Bơi

Cách Lắp Đặt Đèn Âm Nước Cho Đài Phun Nước , Hồ Bơi

Trong các đài phun nước, bể bơi, hồ cá,… thì lắp đặt đèn âm nước được sử dụng rất nhiều. Ánh sáng của đèn âm...
Ứng Dụng Của Đèn Âm Nước Trong Chiếu Sáng

Ứng Dụng Của Đèn Âm Nước Trong Chiếu Sáng

Với đặc điểm thiết kế, tính năng chống chịu nước và hiệu quả chiếu sáng cực tốt dưới nước của đèn Led âm nước,...
Cấu Tạo Đặc Biệt Của Đèn Led Âm Nước

Cấu Tạo Đặc Biệt Của Đèn Led Âm Nước

Các thiết bị đèn Led dưới nước về cơ bản có cấu tạo tương tự như các dòng đèn Led chiếu sáng khác, chỉ khác ở...
Đèn Led Âm Nước Là Gì?

Đèn Led Âm Nước Là Gì?

Đèn led âm nước với thiết kế nhiều màu sắc, tạo nên không gian lung linh lánh cho hồ bơi, hồ cá, hòn nam bộ tiểu cảnh,...
Ưu Điểm Của Đèn led Âm Bậc Cầu Thang

Ưu Điểm Của Đèn led Âm Bậc Cầu Thang

Để tránh ánh sáng hắt thẳng vào mắt gây chói lóa, đèn được thiết kế ánh sáng hắt xuống và lắp âm vào tường, âm...
Ứng Dụng Của Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang

Ứng Dụng Của Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang

Đèn Led âm bậc cầu thang được sử dụng để lắp đặt âm tường ở bên cầu thang hoặc lối đi, bậc tam cấp... Với thiết...
Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang Là Gì?

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang Là Gì?

Đèn led chân cầu thang hay còn gọi là đèn led âm cầu thang là loại đèn led có công suất rất nhỏ, chỉ khoảng 3-5w, có hình...
Ứng Dụng Đèn Led Panel Trong Chiếu Sáng Văn Phòng Và Nhà Xưởng

Ứng Dụng Đèn Led Panel Trong Chiếu Sáng Văn Phòng Và Nhà Xưởng

Phòng làm việc riêng hay những khu văn phòng tập trung đều cần tạo được không khí thoáng đãng, sự gọn gàng và cung cấp...
Đèn Led Panel Chiếu Sáng Ngân Hàng

Đèn Led Panel Chiếu Sáng Ngân Hàng

Ngân hàng là một trong những nơi luôn cần một hệ thống ánh sáng đầy đủ để phục vụ cho các phiên giao dịch. 90% các...
Ứng Dụng Của Đèn Led Panel Trong Chiếu Sáng Quảng Cáo

Ứng Dụng Của Đèn Led Panel Trong Chiếu Sáng Quảng Cáo

Đèn Led Panel có nhiều ứng dụng thực tế trong chiếu sáng nhưng trong Quảng Cáo cũng đóng vao trò quan trọng không kém
Đèn Led Panel Chiếu Sáng Phòng Học

Đèn Led Panel Chiếu Sáng Phòng Học

Phòng học cho học dinh sinh viên là nới cần ánh sáng nhiều không nhũng thế khi lụa chọn đèn cho phòng học cần chú ý tới...
Đèn Led Panel Chiếu Sáng Cửa Hàng Showroom

Đèn Led Panel Chiếu Sáng Cửa Hàng Showroom

Showrom và cửa hàng là nơi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vì vậy yêu cầu tính thẩm mỹ rất cao việc sử dụng Đèn...
Đèn Led Panel Trong Chiếu Sáng Phòng Làm Việc, Phòng Họp

Đèn Led Panel Trong Chiếu Sáng Phòng Làm Việc, Phòng Họp

Phòng họp phòng làm việc là nơi không những cấn ánh sáng cao mà còn yêu cầu về tính thẩm mỹ cũng rất cao và tuyệt đối,...
Ứng Dụng Của Đèn Led Panel Trong Không Gian Nhà Ở

Ứng Dụng Của Đèn Led Panel Trong Không Gian Nhà Ở

Nhà ờ là nơi quan trọng gắn liền với cuộc sống sinh hoạt cũng như tinh thần của chúng ta. Vì vây viec lau75 chọn đèn gắn...
Ứng Dụng Của Đèn led Panel Trong Chiếu Sáng Phòng Học

Ứng Dụng Của Đèn led Panel Trong Chiếu Sáng Phòng Học

Vấn đề chiếu sáng học đường cũng tương tự như chiếu sáng tại các văn phòng làm việc. Nó đòi hỏi phải cung cấp đầy...
Ưu Điểm Của Đèn Led Panel

Ưu Điểm Của Đèn Led Panel

Ưu điểm quan trọng của Đèn led panel chính là nằm ở phần thiết kế có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với các phong cách thiết...
Cấu Tạo Của Đèn Led Panel

Cấu Tạo Của Đèn Led Panel

Cũng tương tự cấu tạo bóng đèn led thông thường, đèn LED Panel gồm 3 bộ phận chính, đó là: chip LED, nguồn hay Driver, thân...
Đèn Led Panel Là Gì?

Đèn Led Panel Là Gì?

Đèn LED Panel là loại đèn LED có thiết kế dạng tấm lớn, mỏng hình vuông hoặc hình chữ nhật sử dụng lắp đặt âm trần,...
Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Quán Cà Phê Royal Bến Tre

Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Quán Cà Phê Royal Bến Tre

Quán Caphe Royal Bên Tre được hoàn thiện và cho vào hoạt động đón khách váo tháng 10/2019 với diện tích rất lớn, không gian...
Cây Hoa Đèn led Trang Trí Quán Cà Phê Sông Trăng

Cây Hoa Đèn led Trang Trí Quán Cà Phê Sông Trăng

Cây Hoa đèn Led trang trí Quán cà phê Sông Trăng Quận 2 sinh động, lung linh và huyền ảo kết hợp với hệ thống đèn chiếu...
Một Số Lưu Ý Khi Chọn Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Một Số Lưu Ý Khi Chọn Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Đèn Vách Tường Ngoài Trời là giải pháp hoàn hảo rực sáng lên khuôn viên tổng thể, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không...
Ứng Dụng Đèn Vách Tường Ngoài Trời Trong Chiếu Sáng Và Trang Trí Ban Công

Ứng Dụng Đèn Vách Tường Ngoài Trời Trong Chiếu Sáng Và Trang Trí Ban Công

Góc nhỏ ban công – nơi đón ánh nắng cho cả không gian ấm cúng. Chỉ cần những loài cây cỏ đơn giản với những chiếc...
Cách Bố Trí Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Cách Bố Trí Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Thiết kế chiếu sáng Bố Trí Đèn Vách Tường Ngoài Trời có 2 chức năng đó là giúp sinh hoạt; thuận tiện và tạo nên tính...
Ứng Dụng Của Đèn Led Lon Gắn Nổi Trong Chiếu Sáng và Trang Trí

Ứng Dụng Của Đèn Led Lon Gắn Nổi Trong Chiếu Sáng và Trang Trí

Đèn Led Lon Gắn Nổi là một trong những vật dụng dùng chiếu sáng cũng như trang trí kiến trúc của bạn, kết hợp nhiều...
Một Số Mẫu Đèn Led Lon Gắn Nổi

Một Số Mẫu Đèn Led Lon Gắn Nổi

Mỗi loại Đèn Led Lon Gắn Nổi đều có những công dụng riêng không những đảm bảo độ sáng mà còn tô điểm thêm không...
Đèn Led Lon Gắn Nổi Là Gì?

Đèn Led Lon Gắn Nổi Là Gì?

Đèn Led Lon Gắn Nổi là một trong những vật dụng dùng chiếu sáng cũng như trang trí kiến trúc của bạn, kết hợp nhiều...
Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí Cho Không Gian Cổ Điển

Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí Cho Không Gian Cổ Điển

Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí hiện nay là một thiết bị chiếu sáng quen thuộc, có sức hút mạnh mẽ trên thị...
Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí Không Gian Bên Trong Quán Caphe

Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí Không Gian Bên Trong Quán Caphe

Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí Không Gian Bên Trong Quán Caphe tao nên sự cuốn hút cho không gian bên trong quan, phù hợp...
Chọn Mẫu Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Phù Hợp Với Không Gian Quán Cà Phê

Chọn Mẫu Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Phù Hợp Với Không Gian Quán Cà Phê

Phong cách của quán cũng được thể hiện một phần qua những chiếc đèn thả quán cafe, điều này sẽ tạo nên nét riêng cho...
Một Số Mẫu đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí Đẹp

Một Số Mẫu đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Trang Trí Đẹp

Để không gian quán cafe được sang trọng, bắt mắt thì việc sử dụng các loại đèn thả quán cafe là điều vô cùng quan trọng....
Cấu Tạo Và Tính Năng Của Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Cấu Tạo Và Tính Năng Của Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Tường Ngoài Trời với nhiều loại màu sắc ánh sáng bạn có thể chọn loại ánh sáng mà bạn thích. Ngôi nhà của bạn sẽ...
Một Số Mãu Đèn Vách Hắt Tường Ngoài Trời Đẹp

Một Số Mãu Đèn Vách Hắt Tường Ngoài Trời Đẹp

Đèn Vách Hắt Tường Ngoài Trời trang bị bóng đèn LED có khả năng chiếu sáng mạnh và có thời gian chiếu sáng lâu dài,...
Ưu Điểm Nổi Bật Của Đèn Vách Đồng

Ưu Điểm Nổi Bật Của Đèn Vách Đồng

Ưu Điểm Nổi Bật Của Đèn Vách Đồng với thiết kế sang trọng bằng chất liệu đồng nuyên chất tạo nên sự ấm áp,...
Cách Trang Trí Đèn Vách Đồng

Cách Trang Trí Đèn Vách Đồng

Tùy thuộc vào công năng và nhu cầu chiếu sáng của từng không gian trong nhà mà chúng ta sẽ chọn được vị trí treo đèn vách...
Đèn Vách Đồng Hufa Là Gì?

Đèn Vách Đồng Hufa Là Gì?

Khi bạn muốn tạo nên một sự khác biệt cho không gian nội thất của mình hãy sử dụng đèn gắn tường. Đây là sự ứng...
Trang trí đèn thả ngôi sao cho công viên

Trang trí đèn thả ngôi sao cho công viên

Đèn thả ngôi sao trang trí cho công viên chất liệu nhựa kết hợp có 10 màu ( trằng, đỏ, vàng, hồng, tím,cam, xanh lá, xanh...
Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Hang Đá Giáng Sinh

Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Hang Đá Giáng Sinh

Giáng sinh là một ngày lễ lớn của đạo thiên chúa giáo, việc trang trí cho hang đáo giáng sinh là vô cùng ý nghĩa và rất...
Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Cho Nhà Thờ

Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Cho Nhà Thờ

Sử dụng đèn thả ngôi sao với nhiều màu sắc để trang trí cho khu vực xung quanh nhà thờ như cửa ra vào, rào sắt, các tượng...
Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Nhà Hàng

Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Nhà Hàng

Ngôi sao là một hình ảnh xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống. Nó có mặt trong các đêm trăng sáng ở vùng nông thôn. Trên...
Cách trang trí đèn thả ngôi sao cho quán cà phê

Cách trang trí đèn thả ngôi sao cho quán cà phê

Một quán cafe hút khách không chỉ nằm ở đồ uống ngon mà còn là decor đẹp – không gian đẹp. Đèn trang trí quán cafe trở...
Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Quán Cà Phê

Đèn Thả Ngôi Sao Trang Trí Quán Cà Phê

Đèn led ngôi sao trang trí thả cây là một trong những loại đèn được sử dụng phổ biến hiện nay, không chỉ giúp trang trí...
Đèn Vách Hắt Tường Trang Trí Cho Phòng Ngủ

Đèn Vách Hắt Tường Trang Trí Cho Phòng Ngủ

Vách Hắt Tường Trang Trí Cho Phòng Ngủ cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm, bởi có không ít người không thể...
Đèn Vách Hắt Tường Trang Trí và Chiếu Sáng Hành Lang, Ban Công Ngoài Trời

Đèn Vách Hắt Tường Trang Trí và Chiếu Sáng Hành Lang, Ban Công Ngoài Trời

Đèn Vách Hắt Tường Trang Trí và Chiếu Sáng Hành Lang, Ban Công Ngoài Trời hiện đại với thiết kế đơn giản, không lỗi...
Sử Dụng Đèn Vách Hắt Tường Trang Trí Và Chiếu Sáng Cho Cầu Thang Như Thế Nào?

Sử Dụng Đèn Vách Hắt Tường Trang Trí Và Chiếu Sáng Cho Cầu Thang Như Thế Nào?

Cầu thang là vị trí rất nhiều người qua lại nhưng lại có diện tích khá nhỏ và mấp mô với những bậc cao thấp, hoàn...
Một Số Mẫu Đèn Vách Hắt Tường Đẹp

Một Số Mẫu Đèn Vách Hắt Tường Đẹp

Đèn Vách Hắt Tường là thiết bị chiếu sáng, trang trí được thiết kế gắn vào tường, vai trò chính của sản là cung cấp...
Thiết Kế Đèn Pha Led Cho Sân Vườn

Thiết Kế Đèn Pha Led Cho Sân Vườn

Một trong những lựa chọn tốt nhất cho ánh sáng ngoài trời đó chính là đèn chiếu sáng công nghệ Led. Đèn led pha siêu sáng...
Những Lưu Ý Khi Chọn Đèn Pha Led Cho Sân Vườn

Những Lưu Ý Khi Chọn Đèn Pha Led Cho Sân Vườn

Đèn pha led sân vườn chính lựa chọn số một cho những không gian trên. Vậy cần có những lưu ý gì khi thiết kế và lựa...
Phương Pháp Nhận Biết Chất Lượng Đèn Pha Led

Phương Pháp Nhận Biết Chất Lượng Đèn Pha Led

Đèn pha led là loại đèn có cường độ sáng cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Loại đèn này được sử dụng rộng...
Một Số Mẫu Đèn Pha led Chuyên Dùng Cho Sân Bóng Chuyền

Một Số Mẫu Đèn Pha led Chuyên Dùng Cho Sân Bóng Chuyền

Bóng chuyền đang là một trong những môn thể thao thịnh hành nhất hiện nay. Với nhu cầu tập luyện thi đấu đấu ngày càng...
Hướng Dẩn Lắp Đặt Đèn Pha Led Cho Sân Bóng Đá Mini

Hướng Dẩn Lắp Đặt Đèn Pha Led Cho Sân Bóng Đá Mini

Các sân bóng Mini đang được xây dựng ngày càng phổ biến ở các đô thị, các sân vận động thể thao; phù hợp cho việc...
Đèn Pha Led Xương Cá 100W

Đèn Pha Led Xương Cá 100W

Đèn pha led 100W chuyên dụng chiếu sáng cầu đường, tòa nhà cao tầng, khu công viên, cho công trình. Sản phẩm sử dụng chất...
Đèn Pha Led Là Gì?

Đèn Pha Led Là Gì?

Đèn pha led là loại đèn được thiết kế sử dụng loại chíp led đặc biệt trong chiếu sáng, có cường độ chiếu sáng mạnh,...
Hướng Dẩn Lắp Đặt Đèn Led Thanh Ray

Hướng Dẩn Lắp Đặt Đèn Led Thanh Ray

Bạn có sẵn những sản phẩm đèn rọi ray và thanh ray mà vẫn phân vân chưa biết cách lắp chúng ta sao, hãy cùng chúng tôi...
Cách Bố Trí Đèn Led Thanh Ray

Cách Bố Trí Đèn Led Thanh Ray

Đèn Led Thanh Rayhay bất cứ loại đèn nào để sử dụng hiệu quả chúng ta cần phải quan tâm tới các bố trí lắp đặt đèn...
Cách Sử Dụng Đèn led Thanh Ray Đúng Phương Pháp

Cách Sử Dụng Đèn led Thanh Ray Đúng Phương Pháp

Đèn rọi led ray có hai khớp quay linh động vì thế nên góc quay được mở rộng, điều chỉnh góc chiếu sáng một cách dễ...
Tại Sao Đèn Led Thanh Ray Được Sử Dụng Cho Phòng Tranh

Tại Sao Đèn Led Thanh Ray Được Sử Dụng Cho Phòng Tranh

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật cùng khả năng chiếu sáng tốt, nguồn ánh sáng đa dạng và tính linh hoạt cao, đèn LED rọi...
Cấu Tạo Của Bộ Đèn Led Thanh Ray

Cấu Tạo Của Bộ Đèn Led Thanh Ray

Bộ Đèn Led Thanh Ray bao gồm 3 bộ phận chính là: Chip LED, bộ nguồn và vỏ đèn. Cụ thể: ... Vỏ đèn LED thanh ray bao gồm...
Ưu Điểm Cùa Đèn Led Thanh Ray

Ưu Điểm Cùa Đèn Led Thanh Ray

Đèn LED rọi ray tiêu thụ ít điện năng và tỏa nhiệt năng thấp. Do vậy, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến môi...
Ứng Dụng Của Đèn Led Thanh Ray Trong Chiếu Sáng

Ứng Dụng Của Đèn Led Thanh Ray Trong Chiếu Sáng

Màu sắc của ánh sáng rọi ray trong các ứng dụng này có thể chọn vàng hoặc trung tính. Điều này làm tăng điểm nhấn và...
Một Số Mẫu Đèn Led Thanh Ray

Một Số Mẫu Đèn Led Thanh Ray

Đèn led Thanh Ray dược sử dụng rộng rãi trong chiếu sáng và trang trí, không chỉ shop show room mà chúng ta còn thấy trong từng...
Một Số Mãu Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Một Số Mãu Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Đèn Vách tường ngoài trời là một trong những dòng sản phẩm đèn trang trí ngoại thất đang được nhiều gia đình lựa chọn...
Cách Trang Trí Đèn Thả Trần Hộp 1.2m

Cách Trang Trí Đèn Thả Trần Hộp 1.2m

Tùy thuộc vào không gian văn phòng rộng hay hẹp để lựa chọn loại đèn có kích thước phù hợp. Nếu không gian văn phòng...
Tính Tiện Lợi Của Việc Sử Dụng Đèn Quạt Trần

Tính Tiện Lợi Của Việc Sử Dụng Đèn Quạt Trần

Quạt đèn trần hoạt động rất êm ái không gây ra những tiếng ồn và đem lại nhiều làn gió mát và đèn quạt trần sử...
Ứng Dụng Đèn Led Tube Hộp Đèn Thả Trần 1.2m

Ứng Dụng Đèn Led Tube Hộp Đèn Thả Trần 1.2m

Ứng Dụng Đèn Led Tube Hộp Đèn Thả Trần 1.2m
Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Làng Nướng Tokyo Bình Dương

Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Làng Nướng Tokyo Bình Dương

Làng nướng Tokyo Bình dương không những nỗi tiếng về món ăn ngon mà ở đây còn được trang trí trí rất đẹp bởi Cây...
Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Quán Bar Tại Nha Trang

Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Quán Bar Tại Nha Trang

Hệ thống quán bar tại Nha Trang sử dụng cây hoa đèn led để trang trí, Tạo nhưng sự lung linh huyền ảo cho không gian.
Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Cho Cà Phê Đà Lạt Phố

Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Cho Cà Phê Đà Lạt Phố

Cây hoa đèn led là dòng sản phẩm trang trí bằng đèn led an toàn và tiên lợi cho hệ thống nhà hàng, quán cà phê đường phố,...
Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Quán Ca Phê Du Miên

Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Quán Ca Phê Du Miên

Quán cà phê Du Miên trên đường Phan Văn Trị Quận Gò Vấp dược tô diểm thêm bằng cách trang trí Cây Hoa Đèn Led
Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Cho Chương Trình Sóng 20 Của HTV2

Cây Hoa Đèn Led Trang Trí Cho Chương Trình Sóng 20 Của HTV2

Cây hoa đèn led không chỉ làm đẹp cho các nhà hàng quán caphe6 mà nó còn góp phần làm dặc sắc hơn cho các chương trình truyền...
Những Lưu Ý Khi Chọn Đèn Đường Led

Những Lưu Ý Khi Chọn Đèn Đường Led

Việc sử dụng đèn LED cho hệ thống chiếu sáng đường phố là một quyết định đúng đắn. Bởi lẽ, đèn sợi đốt hoặc...
Ứng Dụng Của Đèn Đường LED Trong Chiếu Sáng Đường Phố

Ứng Dụng Của Đèn Đường LED Trong Chiếu Sáng Đường Phố

Hiện nay, người ta thường sử dụng đèn đường led trong chiếu sáng đô thị do loại đèn này có nhiều ưu điểm và mang...
Tính Năng Của Đèn Đường LED

Tính Năng Của Đèn Đường LED

Đèn led chiếu sáng đường phố hoạt động dưới tác động trực tiếp từ môi trường vì vậy chúng cần có nhựng tính...
Đèn Đường Led Là Gì?

Đèn Đường Led Là Gì?

Đèn đường led là một trong số các sản phẩm thuộc dòng đèn LED phát sáng, dùng để sử dụng cho chiếu sáng đường phố...
Ứng Dụng Đèn Trụ Sân Vườn Trong Chiếu Sáng Và Trang Trí

Ứng Dụng Đèn Trụ Sân Vườn Trong Chiếu Sáng Và Trang Trí

Đèn trụ trang trí sân vườn đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng nên có thể ứng dụng vào nhiều vị trí khác nhau...
Đèn Trụ Sân Vườn Là Gì?

Đèn Trụ Sân Vườn Là Gì?

Đèn led trụ sân vườn là một trong những loại đèn được thiết kế và lắp đặt ở ngoài trời. Chính vì điều này mà...
Đèn Led Rọi Tường Washer Là Gì?

Đèn Led Rọi Tường Washer Là Gì?

Đèn led Wall Washer là đèn led có công năng chiếu sáng những khoảng tường lớn và chạy dài. Đèn thiết kế chiều dài 0.5m...
Ứng Dụng Của Đèn Led Rọi Tường Washer Trong Chiếu Sáng

Ứng Dụng Của Đèn Led Rọi Tường Washer Trong Chiếu Sáng

Với những đặc điểm vượt trội như vậy, đèn led wallwasher được ứng dụng trong rất nhiều những công trình chiếu sáng...
Đặc Tính Của Đèn Led Rọi Tường Washer

Đặc Tính Của Đèn Led Rọi Tường Washer

Trên những mặt tiền tòa nhà, tại những cột angten hay ngay cả trong sân vườn, trong không gian nhà ở đều có thể bắt gặp...
Cấu Tạo Của Đèn Led

Cấu Tạo Của Đèn Led

Trước tới nay chúng ta biết và sử dụng rất nhiều loại đèn Led, nhưng cấu tạo của một bộ đèn Led như thế nào bây...
Ứng Dụng Của Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời Trong Chiếu Sáng

Ứng Dụng Của Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời Trong Chiếu Sáng

Sản phẩm đèn Led năng lượng mặt trời được ứng dụng dùng trong nhiều không gian khác nhau.
Tính Năng Vượt Trội Của Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Tính Năng Vượt Trội Của Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Ngày nay, môi trường đang bị tàn phá và ô nhiễm nặng nề. Bởi vậy, những nguồn năng lượng xanh đang được phát minh và...
Ưu Nhược Điểm Của Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời

Ưu Nhược Điểm Của Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời

Đèn đường năng lượng mặt trời ngoài những tiện ích về hiệu quả kinh tế, an toàn thì cũng có những mặt hạn chế trong...
Cấu Tạo Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời

Cấu Tạo Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời

Đèn đường led năng lượng mặt trời là dòng thiết bị chiếu sáng thông minh hoạt động dựa vào nguồn điện được tích...
Đèn Lồng Nhựa Và Nghệ Thuật Trang Trí

Đèn Lồng Nhựa Và Nghệ Thuật Trang Trí

Ngày nay đèn lồng nhựa trang trí dược sử dụng phổ biến trong trang trí đường phố, nhà thờ, trung tâm thương mại, khu...
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời Là Gì?

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời Là Gì?

Trên các tuyến đường giao thông hiện đại ngày nay, đèn đường led là một thiết bị không thể thiếu. Trong đó, đèn đường...
Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Đèn Quạt Trần

Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Đèn Quạt Trần

Đèn quạt trần hiện đại và phong cách nhưng khi sử dụng chúng ta cần chú ý tới cách vận hành của quạt, để đảm bảo...
Công Suất Của Đèn Quạt Trần

Công Suất Của Đèn Quạt Trần

Đối với các sản phẩm Đèn quạt trần, công suất được các nhà sản xuất thiết kế có biên độ dao động khá lớn, có...
Đèn Quạt Trẩn, Nghệ Thuật Trang Trí Hiện Đai

Đèn Quạt Trẩn, Nghệ Thuật Trang Trí Hiện Đai

Quạt trần từ xưa tới nay luôn hiện hữu trong từng hộ gia đình, ngày nay với cải tiến mới quạt trần dược kết hợp...
Đèn Thả Trang Trí Nón Lá Xu Hướng Trang Trí Mới

Đèn Thả Trang Trí Nón Lá Xu Hướng Trang Trí Mới

Đèn thả trang trí nón lá với 10 màu sắc khác nhau kết hợp với bóng đèn LED tao nên vẻ dẹp lung linh, ấm áp và sinh động...
Cách Thiết Kế Trang Trí Đèn Lồng Thả Hoa Sen

Cách Thiết Kế Trang Trí Đèn Lồng Thả Hoa Sen

Đèn lồng thả hoa sen có 10 màu và 5 size khác nhau phù hợp tới nhiều khoong6 gian trang trí, kết hợ với ánh sáng đèn led tạo...
Cách Trang Trí Đèn Thả Ngôi Sao

Cách Trang Trí Đèn Thả Ngôi Sao

Đèn trang trí ngôi sao thả cây với nhiều màu sắc khác nhau kết hợp với ánh sáng của đèn tạo nên không gian lung linh huyền...
Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần

Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần

Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần, đèn quạt, đèn quạt trần, đèn quạt
Điểm nổi bật của đèn vách tường ngoài trời

Điểm nổi bật của đèn vách tường ngoài trời

Sở dĩ, đèn treo tường là loại đèn thích hợp để sử dụng ngoài trời là nhờ vào những đặc tính vượt trội so với...
5 Điều khách hàng lưu ý khi lắp đèn trụ cổng

5 Điều khách hàng lưu ý khi lắp đèn trụ cổng

5 Điều khách hàng lưu ý khi lắp đèn trụ cổng
Xu hướng sử dụng đèn trụ cổng

Xu hướng sử dụng đèn trụ cổng

Trong thời buổi thị trường đèn trang trí ngày càng lên ngôi do nhu cầu làm đẹp và chiếu sáng từng không gian sống của...
Tết HTV 2019 Ca Sĩ Cẩm Ly

Tết HTV 2019 Ca Sĩ Cẩm Ly

Trong sản phẩm đèn trang trí cho nhà hàng , quán cà phê, hội nghị, trung tâm thương mại... Chúng ta không thể nào không nhắc...
Tết HTV 2019

Tết HTV 2019

Cười Trong Năm Mới - Quang Linh, Quốc Thiên | Tết HTV 2019
Nguyên Lý Hoạt Động Đèn Pha LED

Nguyên Lý Hoạt Động Đèn Pha LED

Nguyên lý hoạt động của đèn pha led tương tự như nguyên lý hoạt động của đèn led, tức là dựa trên công nghệ bán dẫn....
Phân Biệt Đèn LED Pha Và Led Spot Light

Phân Biệt Đèn LED Pha Và Led Spot Light

Đèn Pha LED( LED Flood light) và Đèn LED chiếu điểm ( LED spot light) là hai sản phẩm chuyên dùng trong chiếu sáng, nhưng khi nói...
Chọn Đèn LED Cho Đài Phun Nước

Chọn Đèn LED Cho Đài Phun Nước

Hiện bạn đang cần các loại đèn âm dưới nước cho đài phun nước, nhạc nước, hồ bơi, chiếu ngầm lối đi? Nhưng bạn...
TRIỂN LẢM NỘI THẤT 11/2017

TRIỂN LẢM NỘI THẤT 11/2017

KÍnh Mời Quý Khách Hàng! Vào ngày 23-26/2017 tại Trung Tâm hội chợ triễm lãm, Nhà Thi Đấu Phú Thọ, Số 01 dường Lữ Gia,...
PHONG CÁCH MỚI CAPHE DU MIÊN

PHONG CÁCH MỚI CAPHE DU MIÊN

Caphe Du Miên không ngừng cải cách về phương diện trang trí để thu hút khách tham quan giải trí sau những giờ làm việc vất...
THIẾT KẾ ÁNH SÁNG QUÁN CAPHÊ SÂN VƯỜN

THIẾT KẾ ÁNH SÁNG QUÁN CAPHÊ SÂN VƯỜN

Kinh doanh quán cà phê đang là một lĩnh vực phát triển mạnh ở Việt Nam trong những năm trở lại đây, chính vì thế việc...
Chọn đèn Led trang trí

Chọn đèn Led trang trí

Thị trường đèn LED tại Việt Nam hiện nay rất da dạng về mẫu mã, giá và chất lượng, vì vậy việc lựa chọn một sản...
Hướng Dẫn Mua Đèn Gắn Trần

Hướng Dẫn Mua Đèn Gắn Trần

Trên thị trường, đèn trang trí hiện nay có rất nhiều loại dành riêng cho từng khu vực, từng không gian chức năng, các sản...
Thắp Sáng Ngôi Nhà Theo Phong Thủy

Thắp Sáng Ngôi Nhà Theo Phong Thủy

Đèn là một yếu tố không thể tách rồi trong không gian sống của bạn. Việc chọn đèn và bố trí đèn không những cho phù...
Video - clips