ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ

ĐÈN LED GIÁ SỈ
ĐÈN LED GIÁ SỈ
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

Đèn Led Ốp Trần

Đèn Led Ốp Trần Cảm Ứng 18W

MS: MP 18
Giá: 233.000VNĐ
Size: Ø215 x H30mm

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng 12W

MS: MP 17
Giá: 200.000VNĐ
Size: Ø163 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 18+6W

MS: OTX 112
Giá: 222.000VNĐ
Size: Ø240 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 12+4W

MS: OTX 111
Giá: 199.000VNĐ
Size: Ø190 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Tròn 18+6W

MS: OTX 114
Giá: 222.000VNĐ
Size: Ø240 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Tròn 12+4W

MS: OTX 113
Giá: 199.000VNĐ
Size: Ø190 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 18+6W

MS: OTX 335
Giá: 254.000VNĐ
Size: Ø240 x H30mm

Đèn LED Ốp Trần Đổi Màu Vuông 12+4W

MS: OTX 334
Giá: 206.000VNĐ
Size: Ø190 x H30mm

Đèn Led Panel

Đèn Led Panel Gắn Nổi 600*600 48W

MS: PN 03 48W
Giá: 694.000VNĐ
Size: 600 x 600mm

Đèn Led Panel Gắn Nổi 600*600 36W

MS: PN 02 36W
Giá: 505.000VNĐ
Size: 400 x 400mm

Đèn Led Panel Vân Gỗ 400 x 400 36W

MS: PN 05 36W
Giá: 677.000VNĐ
Size: 400 x 400mm

Đèn Led Panel Vân Gỗ 600 x 600 48W

MS: PN 06
Giá: 760.000VNĐ
Size: 600 x 600mm

Đèn Led Panel 600 x 1200 72W

MS: PA 07 72W
Giá: 1.359.000VNĐ
Size: 600 x 1200mm

Đèn Led Panel 300 x 1200 48W

MS: PA 06 48W
Giá: 760.000VNĐ
Size: 300 x 1200mm

Đèn Led Panel 600 x 600 48W

MS: PA 06 48W
Giá: 583.000VNĐ
Size: 600 x 600mm

Đèn Led Panel 300 x 600 24W

MS: PA 05 24W
Giá: 377.000VNĐ
Size: 300 x 600mm

Đèn Led Âm Sàn

Đèn Led Sàn Gắn Nổi ASN 05

MS: ASN 05
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø150 x H40

Đèn Led Sàn Gắn Nổi ASN 04

MS: ASN 04
Giá: 439.000VNĐ
Size: Ø120 x H40

Đèn Led Âm Sàn Nổi AS09

MS: AS09
Giá: 255.000VNĐ
Size: Ø80 x H95, cut out 75 x H70

Đèn Led Âm Sàn Nổi AS10

MS: AS10
Giá: 301.000VNĐ
Size: Ø120 x H120, cut out Ø115 x H90

Đèn Led Âm Sàn AS11

MS: AS11
Giá: 538.000VNĐ
Size: Ø150 x H130, cut out Ø134 x H90

Đèn Led Âm Sàn AS08

MS: AS08
Giá: 710.000VNĐ
Size: Ø160 x H95 x 130mm

Đèn Led Âm Sàn AS07

MS: AS07
Giá: 583.000VNĐ
Size: Ø160 x H95 x 130mm

Đèn Led Âm Sàn AS06

MS: AS06
Giá: 505.000VNĐ
Size: Ø120 x H95 x 115mm

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang

Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK 06

MS: AK 06
Giá: 361.000VNĐ
Size: L135 x W95 x H55

Đèn Led Tường Cầu Thang Nổi AK 3229

MS: AK 3229
Giá: 283.000VNĐ
Size: L230 x W30 x H80mm

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2907

MS: ACT 2907
Giá: 117.000VNĐ
Size: L110 x W45 x H55mm, cut out 42x104

Đèn Âm Bậc Cầu Thang ACT 2902

MS: ACT 2902
Giá: 172.000VNĐ
Size: L170 x W70 x H60mm, cut out 58x160

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2906

MS: ACT 2906
Giá: 117.000VNĐ
Size: L110 x W45 x H55mm, cut out 42x105

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 3210

MS: ACT 3210
Giá: 286.000VNĐ
Size: L170 x W45 x H70mm, cut out 60x164

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 06

MS: ACT 06
Giá: 155.000VNĐ
Size: Ø85 x H50, cut out Ø68

Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 05

MS: ACT 05
Giá: 155.000VNĐ
Size: Ø85 x W50, cut out Ø 68

Đèn Led Cắm Cỏ

Đèn Led Cắm Cỏ Năng Lượng Mặt Trời GNL03

MS: GNL03
Giá: 427.000VNĐ
Size: Đèn Ø73 x H437, Tấm NL L174 x W133

Đèn Cắm Cỏ Năng Lượng Mặt Trời GNL02

MS: GNL02
Giá: 333.000VNĐ
Size: Đèn Ø73 x H260, Tấm NL L140 x W85

Đèn Led Cắm Cỏ GC2598

MS: GC2598
Giá: 238.000VNĐ
Size: Ø98 x H315

CHÂN CẮM CỎ

MS:
Giá: 30.000VNĐ
Size:

Đèn LED Cắm Cỏ 3W GCH004

MS: KSHF GC H004 GRB
Giá: 255.000VNĐ
Size: Ø60 x H310mm

Đèn Led Cắm Cỏ 3W GC H004

MS: KSHF GC H004
Giá: 240.000VNĐ
Size: Ø60 x H310mm

Đèn Led Cắm Cỏ 3W GC H010

MS: KSHF GC H010 GRB
Giá: 255.000VNĐ
Size: Ø70 x H310mm

Đèn LED Cắm Cỏ 3W H010

MS: KSHF H010
Giá: 240.000VNĐ
Size: Ø70 x H310mm

Đèn thả trang trí hình trụ

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF268Đ

MS: TF268Đ
Giá: 721.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF268T

MS: TF268T
Giá: 721.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF267Đ

MS: TF267Đ
Giá: 510.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF267T

MS: TF267T
Giá: 510.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266Đ

MS: TF266Đ
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266T

MS: TF266T
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF 265Đ

MS: TF265Đ
Giá: 410.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF 265T

MS: TF265T
Giá: 410.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn quạt trần

Đèn quạt trần NQ 008

MS: NQ 008
Giá: 4.296.000VNĐ
Size: Ø450 x H550, cánh 900

Đèn quạt trần NQ 8063

MS: NQ 8063
Giá: 3.498.000VNĐ
Size: Ø500 x H550, cánh 800

Đèn quạt trần NQ 8081

MS: NQ 8081
Giá: 3.498.000VNĐ
Size: Ø500 x H550, cánh 800

Đèn quạt trần NQ 5108

MS: NQ 5108
Giá: 2.652.000VNĐ
Size: Ø1100 x H700

Đèn quạt trần NQ 50930

MS: NQ 50930
Giá: 3.336.000VNĐ
Size: Ø1250 x H650, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50906B

MS: NQ 50906B
Giá: 2.736.000VNĐ
Size: Ø1000 x H600, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50906A

MS: NQ 50906A
Giá: 3.114.000VNĐ
Size: Ø1200 x H700, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50907

MS: NQ 50907
Giá: 3.762.000VNĐ
Size: Ø1250 x H750

Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Đèn Tường Ngoài Trời HF 809V

MS: HF 809V
Giá: 396.000VNĐ
Size: Ø190 x H350

Đèn Tường Ngoài Trời HF 135V

MS: HF 135V
Giá: 315.000VNĐ
Size: Ø150 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời HF 809D

MS: HF 809D
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø150 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời HF 94

MS: HF 94
Giá: 396.000VNĐ
Size: Ø120 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời HF 93

MS: HF 93
Giá: 396.000VNĐ
Size: Ø120 x H300

Đèn Tường Ngoài Trời VT 15

MS: VT 15
Giá: 900.000VNĐ
Size: L250 x W200 x H480

Đèn Tường Ngoài Trời VT 14

MS: VT 14
Giá: 768.000VNĐ
Size: L220 x W220 x H450

Đèn Tường Ngoài Trời VT 13

MS: VT 13
Giá: 498.000VNĐ
Size: L185 x W185 x H350

Đèn trụ cổng

Đèn Trụ Cổng NVT 956

MS: NVT 956
Giá: 234.000VNĐ
Size: Ø140-H190, Ø200-H300, Ø250-H340,Ø300-H500

Đèn Trụ Cổng NVT 255A

MS: NVT 255A
Giá: 312.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NVT 254B

MS: NVT 254B
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NVT 254A

MS: NVT 254A
Giá: 312.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NVT 320

MS: NVT 320
Giá: 618.000VNĐ
Size: Ø160 x H350

Đèn Trụ Cổng NVT 318

MS: NVT 318
Giá: 366.000VNĐ
Size:

Đèn Trụ Cổng NVT 976

MS: NVT 976
Giá: 210.000VNĐ
Size: Ø180 x H340

Đèn Trụ Cổng NVT919

MS: Đèn Trụ Cổng NVT919
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø200 x H380

Cây Hoa Đèn Led

Đèn LED Cây Liễu Đổi 7 Màu

MS: LS BQ003
Giá: Liên hệ
Size:

ĐÈN CÂY HOA ĐÀO 1.5M 540 LED

MS: YHS AX001
Giá: Liên hệ
Size: cao 1.5m tán rộng 0.8m,540 led

Đèn Cây Hoa đào A011 2700 LED

MS: KS HFA011
Giá: 15.000.000VNĐ
Size: cao 3.5m tán rộng 2.5m

Cây Đào 2500 LED A015

MS: KS HFA015
Giá: 12.000.000VNĐ
Size: Cao 3m , tán rộng 2.5m

Đèn Cây Hoa Loa Kèn

MS: KS 0014
Giá: 4.020.000VNĐ
Size:

Đèn Cây Hoa Đào 864 LED

MS: KS HFB004
Giá: 2.500.000VNĐ
Size: Cao 2m , tán rộng 1.6m

Đèn Cây Dừa

MS: KS-YS-002
Giá: Liên hệ
Size: Cao 4m tán rộng 2m
Mới

Đèn LED Cây Cọ

MS: KS-ZLS-001
Giá: Liên hệ
Size: Cao 4m tán rộng 2m
Mới

Đèn trụ sân vườn

Đèn Trụ Sân Vườn LG8011 LED 6W

MS: KSHF LG8011
Giá: 600.000VNĐ
Size: Ø90 x H600mm, Đế 110mm

Đèn Trụ Sân Vườn LG8009 LED 6W

MS: KSHF LG9008
Giá: 600.000VNĐ
Size: Ø90x H600mm, Đế 110mm

Đèn Trụ Sân Vườn LG9001 LED 6W

MS: KSHF LG9001
Giá: 600.000VNĐ
Size: Ø90x H600mm, Đế 110mm

Đèn Trụ Sân Vườn LG8004 LED 6W

MS: KSHF LG8004
Giá: 600.000VNĐ
Size: Ø90 x H600mm, Đế 110mm

Đèn Trụ Sân Vườn LG2728 Đen

MS: KSHF LG2728 ĐEN
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø108 x H800mm, Đế 150mm

Đèn Trụ Sân Vườn LG2728 Đen

MS: KSHF LG2728 ĐEN
Giá: 645.000VNĐ
Size: Ø108 x H600mm, Đế 150mm

Đèn Trụ Sân Vườn LG2728 Xám

MS: KSHF LG2728 XÁM
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø108 x H800mm, Đế 150mm

Đèn Trụ Sân Vườn LG2728 Xám

MS: KSHF LG2728 XÁM
Giá: 645.000VNĐ
Size: Ø108 x H600mm, Đế 150mm

Đèn LED Chiếu Cột, Chiếu Mặt Dựng

Đèn Led Chiếu Mặt Dựng FC181

MS: FC181
Giá: 2.054.000VNĐ
Size: Ø185 x W130 x H120

Đèn Led Chiếu Mặt Dựng FC180

MS: FC180
Giá: 1.379.000VNĐ
Size: Ø155 x W130 x H90

Đèn Led Chiếu Mặt Dựng FC179

MS: FC179
Giá: 1.099.000VNĐ
Size: L130 x W130 x H90

Đèn Led Chiếu Cột 10M XANH LÁ

MS: KSHF RN08 XANH LÁ
Giá: 480.000VNĐ
Size: Ø70 x W140 x 150mm, rọi xa 10m

Đèn Led Chiếu Cột 10M

MS: KSHF RN08 VẢNG
Giá: 480.000VNĐ
Size: Ø70 x W140 x 150mm, rọi xa 10m

Đèn Led Chiếu Cột 30M Tím

MS: KSHF RN07 TÍM
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 30m

Đèn Led Chiếu Cột 30M XANH LÁ

MS: KSHF RN07 XANH LÁ
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 30m

Đèn Led Chiếu Cột 30M Vàng

MS: KSHF RN07 VÀNG
Giá: 675.000VNĐ
Size: Ø90 x W140 x 180mm, rọi xa 30m

Đèn thả trang trí

Đèn Thả Thủy Tinh

MS: KSTH038 Màu Trắng
Giá: 391.000VNĐ
Size:

Đèn Thả Thủy Tinh

MS: KSTH037
Giá: 726.000VNĐ
Size: Ø280 x 280 x H280mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Hình Vuông
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø320 x H320mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Hình Tròn
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø300 ,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Tam Giác
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø330 x H330mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Hoa Thị
Giá: 108.000VNĐ
Size: Ø300 x H360mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Hình Học

MS: KSTH036 Chữ Nhật
Giá: 108.000VNĐ
Size: W75 x H320mm,E27 x 1 Lamp

Đèn Thả Lồng Sắt

MS: KSTH035
Giá: 522.000VNĐ
Size: Ø500 x H520mm,E27 x 1 Lamp

Đèn led rọi cây, đèn led cắm cỏ

Đèn LED Chiếu Cây 12W RN0404

MS: KSHF RN0404
Giá: 390.000VNĐ
Size: Ø137 x W90 x H170mm

Đèn LED Chiếu Cây 3W RN3208

MS: KSHF RN 3208
Giá: 180.000VNĐ
Size: Ø75 x W90 x H140mm

Đèn LED Chiếu Cây 3W RN783

MS: KSHF RN 783
Giá: 102.000VNĐ
Size: Ø70 x H135mm

Đèn Led Chiếu Cây 7W

MS: KSHF RN A79
Giá: 291.000VNĐ
Size: Ø85 x W85 x H110mm

Đèn Led Chiếu Cây 5W

MS: KSHF RN A35V
Giá: 360.000VNĐ
Size:

Đèn LED Chiếu Cây 3W

MS: KSHF RN A38D
Giá: 240.000VNĐ
Size: Ø65 x W65 x H100mm,

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 24W Model Q

MS: KSEL-Q24
Giá: Liên hệ
Size: Ø230 x H 280mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 18W Model Q

MS: KSEL-Q18
Giá: Liên hệ
Size: Ø200 x H 280mm

Đèn Led Pha SMD

Đèn Pha LED 36W Model B

MS: KSEL-B36
Giá: Liên hệ
Size:

Đèn Pha LED 24W Model B

MS: KSEL-B24
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 290 x 19mm

Đèn Pha LED 16W Model B

MS: KSEL-B16
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 290 x 49mm

Đèn LED Pha 36W Model C

MS: KSEL-C36
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn LED Pha 24W Model C

MS: KSEL-C24
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn Pha LED 20W Model C

MS: KSEL-C20
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn Pha LED 12W Model C

MS: KSEL-C12
Giá: Liên hệ
Size: L 180 x 140 x 100mm

Đèn LED Pha 6W Model C

MS: KSEL-C6
Giá: Liên hệ
Size: L115 x 85 x 90mm

Đèn led nhà xưởng

Choá Nhôm Led 50W

MS: Choá Nhôm Led 50W
Giá: 205.000VNĐ
Size: Ø300 Đui E27

Đèn Led Nhà Xưởng 200W NX06

MS: NX06 200W
Giá: 1.077.000VNĐ
Size: Ø500 x H250

Đèn Led Nhà Xưởng 150W NX05

MS: NX05
Giá: 871.000VNĐ
Size: Ø450 x H250

Đèn Led Nhà Xưởng 100W NX04

MS: NX04 100W
Giá: 611.000VNĐ
Size: Ø450 x H250

Đèn Led Nhà Xưởng 200W NX03

MS: NX03 200W
Giá: 2.153.000VNĐ
Size: Ø500 x H475

Đèn Led Nhà Xưởng 150W NX02

MS: NX02 150W
Giá: 1.759.000VNĐ
Size: Ø500 x H475

Đèn Led Nhà Xưởng 100W NX01

MS: NX01 100W
Giá: 1.426.000VNĐ
Size: Ø455 x H450

Đèn Led Nhà Xưởng 100W NX11

MS: NX01 200W
Giá: 3.013.000VNĐ
Size: Ø410 x W 410 x H430mm

Đèn Pha Led

Đèn Pha LED 500W

MS: KSDX500-1
Giá: 5.880.000VNĐ
Size: L670*335*200mm
Mới

Đèn LED Pha Tụ Quang 500W

MS: KSDX500-6
Giá: 6.020.000VNĐ
Size: L857*340*200mm
Mới

Đèn Pha LED Kính Lúp 70W

MS: KSDX80-5
Giá: 1.232.000VNĐ
Size: L360*260*135mm

Đèn Pha Led Tụ Quang 100W

MS: KSDX100-6
Giá: Liên hệ
Size: L335*285*95mm

Pha LED COB 200W

MS: JY-COB-FL01-200W
Giá: 2.400.000VNĐ
Size: L420 x 320 x 100mm

Pha LED COB 150W

MS: JY-COB-FL01-150W
Giá: 1.674.000VNĐ
Size: L420x 320 x 100mm

Pha LED COB 100W

MS: JY-COB-FL01-100W
Giá: 714.000VNĐ
Size: L345 x 280 x80mm

Pha LED COB 50W

MS: JY-COB-FL01-50W
Giá: 411.000VNĐ
Size: L285 x 275 x70mm

Đèn đường led

Đèn Đường LED D 200W

MS: KSDX200-7
Giá: 2.940.000VNĐ
Size: L980 x 285 x100mm

Đèn Đường LED D 150W

MS: KSDX150-7
Giá: 1.960.000VNĐ
Size: L810 x 260 x90mm

Đèn Đường LED D 100W

MS: KSDX100-7
Giá: 1.610.000VNĐ
Size: L680 x 235 x 110mm

Đèn Đường LED D 50W

MS: KSDX50-7
Giá: 945.000VNĐ
Size: L580 x 220 x 80mm

Đèn Đường LED 126W

MS: KSDX14C-126W
Giá: 3.500.000VNĐ
Size: L735 x 305 x 70mm

Đèn Đường LED 98W

MS: KSDX14C-98
Giá: 2.380.000VNĐ
Size: L610 x 305 x 70mm

ĐÈN ĐƯỜNG LED 84W

MS: KSDX14C-84W
Giá: 2.030.000VNĐ
Size: L550 x 305 x 70mm

ĐÈN ĐUÒNG LED 56W

MS: KSDX-14C
Giá: 1.190.000VNĐ
Size: L430x 305x70mm

Đèn Led Âm Nước

Đèn LED Âm Sàn 36W GRB

MS: KSEL-UA36-GRB
Giá: Liên hệ
Size: Ø320 x H95mm

Đèn LED Âm Sàn 24W GRB

MS: KSEL-UA24-GRB
Giá: Liên hệ
Size: Ø300 x H95mm

Đèn LED Âm Sàn 12W Vuông

MS: KSEL-12B
Giá: Liên hệ
Size: L200 x 200 x 70mm

Đèn Led Âm Sàn 9W Vuông

MS: KSEL-9B
Giá: Liên hệ
Size: L162 x 162 x 55mm

Đèn LED Âm Sàn Vuông 4W

MS: KSEL-4B
Giá: Liên hệ
Size: L100*100*70mm

Đèn LED Âm Sàn 36W

MS: KSEL-UA36
Giá: Liên hệ
Size: Ø320 x 95mm

Đèn LED Âm Sàn 24W

MS: KSEL-UA24
Giá: Liên hệ
Size: Ø300 x 95mm

Đèn LED Đài Phun Nước 12W

MS: KSEL-FA12
Giá: Liên hệ
Size: 185 X H85mm - internal hole 50mm

Đèn Led Tường Rọi Tường

Led Washer Light F 36W

MS: KSEL-WSF36
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light F 24W

MS: KSEL-WSF24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light F 18W

MS: KSEL-WSF18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light E 24W

MS: KSEL-WSE24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light E 18W

MS: KSEL-WSE18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light E 12W

MS: KSEL-WSE12
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light B 24W

MS: KSEL-WSB24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 47 x 47mm

Led Washer Light B 18W

MS: KSEL-WSB18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 47 x 47mm

Đèn led thanh ray, rọi ray

Đèn LED Thanh Ray 12W COB

MS: KSMD-68
Giá: 182.000VNĐ
Size:

Đèn LED Thanh Ray 7W COB

MS: KSMD-68
Giá: 112.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 12W COB

MS: KSMD-68
Giá: 182.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 3W COB

MS: KSMD-68
Giá: 98.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 12W

MS:
Giá: 168.000VNĐ
Size: Ø90x70x220mm

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 7W

MS:
Giá: 112.000VNĐ
Size: ∅70 x 120 x 210mm

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 20W Siêu Sáng

MS: KSMD-002
Giá: 280.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 12W Siêu Sáng

MS: KSMD-002
Giá: 231.000VNĐ
Size: Ø70x90x160mm

Đèn led âm trần

Đèn LED Panel 600*600

MS: KS-LS136
Giá: 540.000VNĐ
Size: 600*600*12mm
Mới

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

MS: KS-YK424
Giá: 203.000VNĐ
Size: ø300 X15 mm cut Out ø270mm
Mới

Đèn LED Ấm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

MS: KS-YK418
Giá: 112.000VNĐ
Size: ø225 X15 mm cut Out ø200mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 15W

MS: KS-YK415
Giá: 84.000VNĐ
Size: ø195 X15 mm cut Out ø170mm

Đèn LED Ấm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

MS: KS-YK412
Giá: 57.600VNĐ 72.000VNĐ
Size: ø170 X15 mm cut Out ø150mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

MS: KS-YK409
Giá: 66.000VNĐ
Size: ø148 X15 mm cut Out ø130mm

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG 6W

MS: KS-MLPV06
Giá: 51.000VNĐ
Size: ø120 X15 mm cut Out ø100mm

Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

MS: KS-YK324
Giá: 182.000VNĐ
Size: ø300 X15 mm cut Out ø270mm

Đèn bàn led

Đèn Bàn Thiên Sứ

MS: KSTS-001
Giá: 92.000VNĐ
Size: 40cm H

ĐÈN LED NGÀ VOI

MS: KS-TB001
Giá: 150.000VNĐ
Size:

Đèn Bàn Led 6W new 01

MS: KS-TB006
Giá: 310.000VNĐ
Size:

ĐÈN BÀN LED 10W

MS: KS-TB10
Giá: 270.000VNĐ
Size:

ĐÈN BÀN LED 8W

MS: KS-TB08
Giá: 320.000VNĐ
Size:

ĐÈN BÀN 6W

MS: KS-TB06-1
Giá: 230.000VNĐ
Size: 50cm H

Đèn Vách tường

Đèn Tường Gỗ NV555

MS: NV555
Giá: 181.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV510

MS: NV510
Giá: 177.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV554

MS: NV554
Giá: 189.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV2118

MS: NV2118
Giá: 182.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV2871

MS: NV2871
Giá: 182.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV5122

MS: NV5122
Giá: 189.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV514/2

MS: NV514/2
Giá: 272.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp

Đèn Tường Gỗ NV514/1

MS: NV514/1
Giá: 168.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp

Đèn led dây

Đèn LED Dây Bi Pha Lê Hồng

MS: KS-SS001
Giá: 160.000VNĐ
Size: 10m,96 LED, AC 220V

Đèn LED Dây Noel Nháy

MS: NOEL - 001
Giá: 12.000VNĐ
Size: 5m,70 LED, Nháy

Đèn LED Dây Hoa Đào

MS: KS-YHC 001
Giá: 220.000VNĐ
Size: 5m,100 LED, AC 220V

Đèn LED Dây 5m 5050 12V

MS: KSMD-5050 12V
Giá: 105.000VNĐ
Size: 5m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 2835 Đôi 7 Màu

MS: KSMD-2835 GRB
Giá: 3.500.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 180 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050 Đổi 4 Màu

MS: KSMD-5050 GRB
Giá: 1.680.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050 Đôi 7 Màu

MS: KSMD-5050 GRB
Giá: 2.800.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050

MS: KSMD-5050
Giá: 1.190.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn lồng nhựa mica

Đèn Lòng Thả Tam Giác

MS: Tam Giác
Giá: 250.000VNĐ
Size: 38cm

Đèn Lồng Thả Nhựa Hội An

MS: Hoi an
Giá: 30.000VNĐ
Size: 30 x 40cm

Đèn Lồng Ráp IQC 24cm

MS: IQC
Giá: 31.000VNĐ
Size: 24cm

Đèn Thả Nón Lá

MS: Nón lá
Giá: 35.000VNĐ
Size: 40cm

Đèn Lồng Thả Hoa Sen 50cm

MS: Hoa Sen 50cm
Giá: 90.000VNĐ
Size: Ø50cm

Đèn Lồng Thả Hoa Sen 40cm

MS: Hoa Sen 40cm
Giá: 60.000VNĐ
Size: Ø40cm

Đèn Lồng Thả Hoa Sen 30cm

MS: Hoa Sen 30cm
Giá: 360.000VNĐ
Size: Ø30cm

Đèn Lồng Thả Hoa Sen 20cm

MS: Hoa Sen 20cm
Giá: 24.000VNĐ
Size: Ø20cm

Đèn Lồng Hội An

Đèn Lồng Hội An Kiểu Bánh Ú 40cm

MS: KSAD-U40
Giá: 143.000VNĐ
Size: L=40cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Tròn 60cm

MS: KSAD-T60
Giá: 221.000VNĐ
Size: L=60cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Tròn 45cm

MS: KSAD-T45
Giá: 143.000VNĐ
Size: L=45cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Đĩa Bay 60cm

MS: KSAD-D60
Giá: 221.000VNĐ
Size: L=60cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Củ Tỏi 70cm

MS: KSAD70
Giá: 286.000VNĐ
Size: L=70cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Củ Tỏi Ngược 35cm

MS: KSAD-35
Giá: 111.000VNĐ
Size: L=35cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Bánh Ú 80cm

MS: KSAD-U80
Giá: 377.000VNĐ
Size: L=80cm

Đèn Lồng Hội An Kiểu Bánh Ú 70cm

MS: KSAD-U70
Giá: 286.000VNĐ
Size: L=70cm
Tin tức nổi bật
Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần

Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần

Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần, đèn quạt, đèn quạt trần, đèn quạt
Điểm nổi bật của đèn vách tường ngoài trời

Điểm nổi bật của đèn vách tường ngoài trời

Sở dĩ, đèn treo tường là loại đèn thích hợp để sử dụng ngoài trời là nhờ vào những đặc tính vượt trội so với...
5 Điều khách hàng lưu ý khi lắp đèn trụ cổng

5 Điều khách hàng lưu ý khi lắp đèn trụ cổng

5 Điều khách hàng lưu ý khi lắp đèn trụ cổng
Xu hướng sử dụng đèn trụ cổng

Xu hướng sử dụng đèn trụ cổng

Trong thời buổi thị trường đèn trang trí ngày càng lên ngôi do nhu cầu làm đẹp và chiếu sáng từng không gian sống của...
Tết HTV 2019 Ca Sĩ Cẩm Ly

Tết HTV 2019 Ca Sĩ Cẩm Ly

Trong sản phẩm đèn trang trí cho nhà hàng , quán cà phê, hội nghị, trung tâm thương mại... Chúng ta không thể nào không nhắc...
Tết HTV 2019

Tết HTV 2019

Cười Trong Năm Mới - Quang Linh, Quốc Thiên | Tết HTV 2019
Nguyên Lý Hoạt Động Đèn Pha LED

Nguyên Lý Hoạt Động Đèn Pha LED

Nguyên lý hoạt động của đèn pha led tương tự như nguyên lý hoạt động của đèn led, tức là dựa trên công nghệ bán dẫn....
Phân Biệt Đèn LED Pha Và Led Spot Light

Phân Biệt Đèn LED Pha Và Led Spot Light

Đèn Pha LED( LED Flood light) và Đèn LED chiếu điểm ( LED spot light) là hai sản phẩm chuyên dùng trong chiếu sáng, nhưng khi nói...
Chọn Đèn LED Cho Đài Phun Nước

Chọn Đèn LED Cho Đài Phun Nước

Hiện bạn đang cần các loại đèn âm dưới nước cho đài phun nước, nhạc nước, hồ bơi, chiếu ngầm lối đi? Nhưng bạn...
TRIỂN LẢM NỘI THẤT 11/2017

TRIỂN LẢM NỘI THẤT 11/2017

KÍnh Mời Quý Khách Hàng! Vào ngày 23-26/2017 tại Trung Tâm hội chợ triễm lãm, Nhà Thi Đấu Phú Thọ, Số 01 dường Lữ Gia,...
PHONG CÁCH MỚI CAPHE DU MIÊN

PHONG CÁCH MỚI CAPHE DU MIÊN

Caphe Du Miên không ngừng cải cách về phương diện trang trí để thu hút khách tham quan giải trí sau những giờ làm việc vất...
THIẾT KẾ ÁNH SÁNG QUÁN CAPHÊ SÂN VƯỜN

THIẾT KẾ ÁNH SÁNG QUÁN CAPHÊ SÂN VƯỜN

Kinh doanh quán cà phê đang là một lĩnh vực phát triển mạnh ở Việt Nam trong những năm trở lại đây, chính vì thế việc...
Chọn đèn Led trang trí

Chọn đèn Led trang trí

Thị trường đèn LED tại Việt Nam hiện nay rất da dạng về mẫu mã, giá và chất lượng, vì vậy việc lựa chọn một sản...
Hướng Dẫn Mua Đèn Gắn Trần

Hướng Dẫn Mua Đèn Gắn Trần

Trên thị trường, đèn trang trí hiện nay có rất nhiều loại dành riêng cho từng khu vực, từng không gian chức năng, các sản...
Thắp Sáng Ngôi Nhà Theo Phong Thủy

Thắp Sáng Ngôi Nhà Theo Phong Thủy

Đèn là một yếu tố không thể tách rồi trong không gian sống của bạn. Việc chọn đèn và bố trí đèn không những cho phù...
Video - clips

index